Přímý přenos 22. zasedání zastupitelstva města Chrudim

11. prosince 2017
Přímý přenos 22. zasedání zastupitelstva města Chrudim

Dne 11.12.2017 od 16:00 se uskuteční 22. zasedání zastupitelstva města Chrudim. Zasedání bylo svoláno v řádném termínu. Z časových důvodů jsme minulá zasedání nepřenášeli, ale toto nadcházející Vám přineseme prostřednictvím online přenosu.

Body jednání:

 1. Návrh rozpočtového opatření č. 20/2017 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2017
 2. Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2018
 3. Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
 4. Volba přísedící Okresního soudu v Chrudimi
 5. Žádost o peněžitý dar
 6. Koncepce školství města Chrudimi na rok 2018 - 2028 a Akční plán na rok 2018
 7. Smlouva o poskytnutí přímé dotace
 8. Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2016
 9. Akční plán rozvoje města Chrudimi na rok 2018
 10. Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu
 11. Převod pozemku p. č. st. 306/2 v k. ú. Chrudim do vlastnictví města
 12. Záměr prodeje jednotky č. 791/17, Chrudim IV - bývalý kryt CO
 13. Prodej nemovitosti na základě výsledku výběrového řízení
 14. Majetkové převody nemovitostí v lokalitě Chrudim - Skřivánek
 15. Záměr nabytí pozemku p. č. 966/40 v k. ú. Chrudim do vlastnictví města Chrudim
 16. Převod nemovitostí v k. ú. Chrudim a k. ú. Topol
 17. Prodej pozemků v Markovicích
 18. Informace o činnosti Rady města Chrudim
 19. Všeobecná rozprava

Podklady pro jednaní zastupitelstva lze nalést na na stránkách města Chrudim. Stream ze zasedání bude zprostředkován pomocí kanálu na youtube.com.

Odkaz na přímý přenos:

server youtube.com

Informační kanály:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.