Přímý přenos 11. zasedání zastupitelstva města Chrudim

25. ledna 2016
Přímý přenos 11. zasedání zastupitelstva města Chrudim

Dne 25.1.2016 od 16:00 se uskuteční 11. zasedání zastupitelstva města Chrudim. Zasedání bylo svoláno v řádném termínu. Minulé zasedání jsme bohužel z časových důvodů nepřenášeli, ale toto nadcházející Vám přineseme prostřednictvím online přenosu.

Body jednání:

 • Návrh rozpočtového opatření č. 1/2016 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2016
 • Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2016 - 2018
 • Dodatek ke smlouvě o poskytnutí přímé dotace - Šance pro Tebe, o.s.
 • Přísedící Okresního soudu v Chrudimi
 • Plán odpadového hospodářství města Chrudim
 • Návrh na bezúplatný převod majetku od ÚZSVM
 • Návrh na převod nemovitosti v k. ú. Medlešice
 • Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury, akce „Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa“
 • Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury, akce Výstavba vodovodu v ul. "Nádražní III", Medlešice
 • Informace o činnosti Rady města Chrudim
 • Všeobecná rozprava

Podklady pro jednaní zastupitelstva lze nalést na na stránkách města Chrudim. Stream ze zasedání bude zprostředkován pomocí kanálu na youtube.com.

Odkaz na přímý přenos:

server youtube.com

Informační kanály:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.