Pirátský rok 2019 v Pardubickém kraji - část 2.

22. ledna 2020
Pirátský rok 2019 v Pardubickém kraji - část 2.

Rok 2019 se pro Pirátky a Piráty v Pardubickém kraji nesl v působivém pracovním tempu. Přinášíme vám druhou část shrnutí činnosti našich zastupitelů a zastupitelek z východní části kraje, kteří v minulém roce nelenili, prosazovali pirátský program a svou urputnou prací přispívali na mnoha radnicích a pardubickém magistrátu k lepší politické kultuře.

ČESKÁ TŘEBOVÁ

Českotřebovští zastupitelé Jiří Ducháček a Zbyněk Ruda i přesto, že jsou v opozici, pro město a jeho občany aktivně pracují. Již na počátku jejich mandátu sdělili, že nebudou pouze kritizovat, ale budou se snažit zapojit do dění města a přinášet nové nápady a myšlenky, které vycházejí z komunálního programu, se kterým vstupovali do voleb.

Jiří Ducháček se stal členem IT komise města a podílí se na tvorbě koncepce SMART-CITY, která má v budoucnosti přinést zásadní změny v oblasti digitalizace veřejné správy. Do této koncepce patří rozklikávací rozpočet města a vyšší otevřenost při rozhodování o veřejných zakázkách.

ct-zast

V prosinci předali českotřebovští Piráti malý dárek do domova seniorů v České Třebové. Oním dárkem byl počítač Raspberry PI 4 s operačním systémem Raspbian, který je založen na svobodném (open source) software. Projekt jsme realizovali ve spolupráci s ředitelkou Sociálních služeb JUDr. Peterkovou a rádi bychom tak pomohli s bouráním stereotypu, že počítače jsou pouze pro mladé. Obyvatelé domova tak budou moci například sledovat streamovaná videa a přenosy, které na běžných televizních programech neuvidí.

Dalším bodem, který českotřebovští piráti chtějí prosadit, je vznik komise pro životní prostředí, která by se aktivně věnovala klimatickým změnám, které se týkají nás všech. Bohužel, se však tato myšlenka nesetkala se širší podporou rady města a zastupitelů a návrh byl zatím odložen.

Zajímavým tématem, se kterým přišel českotřebovský Pirát Jaroslav Lainz, je koncepce rozvoje veřejného prostoru s názvem Zelené srdce pro Třebovou. Tato koncepce popisuje možnosti využití veřejného prostoru pro občany města s environmentálním dopadem. Tato věc je dosud v jednání.

RUDOLTICE

Rudoltice je menší obec u České Třebové a Lanškrouna, za Piráty byli do místního zastupitelstva zvoleni Tomáš Kolomý a Vilém Jílek. V zastupitelstvu se stali opozicí a dlouhodobě poukazují na nesprávná rozhodnutí vedení obce..

Rudoltičtí Piráti několikrát poukázali na netransparentní rozhodování vedení obce a dostáli tak pirátské přezdívce hlídacích psů. Poslední kauzou, kterou rudoltičtí řeší, je stavba víceúčelového hřiště, které vedení obce plánuje postavit uprostřed zástavby rodinných domů. V rámci této stavby není řešeno parkování, budou se muset skácet vzrostlé stromy a vznikají tu i obavy z náročné úpravy terénu, neboť celá stavba by byla ve svahu.

ru-zast

Na návrh Pirátů bylo v zastupitelstvu prosazeno zřízení výtahu do obecních prostor a zahájení změny územního plánu obce Rudoltice. Dále byl podán návrh na zřízení úsekového měření rychlosti v obci, avšak v zastupitelstvu nebyl prosazen. Piráti také realizovali anketu pro občany a následnou petici, které směřovaly proti megalomanským projektům v obci, jako je stavba obrovského hřiště či plaveckého bazénu. Postavili se za občany obce při zablokování veřejné účelové cesty, celá věc se řeší ve správním řízení. Také poukázali na střet zájmů zastupitele a zaměstnance obce, který následně rezignoval z funkce.

SVITAVY

Ve Svitavách kandidovali Piráti s nezávislými a v roce 2018 se do městského zastupitelstva dostali Libuše Vévodová, Miroslav Sedlák a Vojtěch Fadrný.

V roce 2019 svitavští Piráti s nezávislými řešili mnohá témata. Kauza, ve které Piráti a nezávislí poukázali na nesrovnalosti v průběhu realizace přístavby šaten ke sportovní hale „Šapitó“ vytvořila hluboký příkop mezi vládnoucí koalicí a opozicí. Vzájemná nevraživost vyústila v závěru roku k mediální štvanici Pirátů a nezávislých v měsíčníku města.

Další téma, kterému se Piráti s nezávislými věnovali, bylo pořizování videozáznamů z jednání zastupitelstva. Našemu zastupiteli Vojtovi Fadrnému se soustavným tlakem podařilo přimět koalici k pořizování videozáznamů z jednání zastupitelstva. Občané Svitav nyní mohou sledovat jednání městského zastupitelstva bez nutnosti přímé účasti v zasedacím sále. Jedná se o další krok v oblasti poskytování informací z „radnice“. Líba Vévodová pravidelně anonymizuje materiály k zastupitelstvu a Piráti je zveřejňují na svých webových stránkách. Díky práci opozice mají všichni zastupitelé již několik let možnost vidět podrobné materiály z jednání rady města. Plní tak volební program v oblasti transparence.

Několik let je ve Svitavách velkým tématem rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. V rozpočtu se počítá s částkou 242 miliónu korun. Takto velká investice zadluží město na dlouhá léta. Proto Piráti chtěli, aby město zpracovalo studii proveditelnosti. Zastupitelstvem jejich návrh neprošel. Rekonstrukci Piráti a nezávislí neodmítají, zároveň se však domnívají, že takto megalomanský projekt bude pro Svitavy velkou finanční zátěží a omezí možnost financování projektů potřebnějších. Pokud k rekonstrukci dojde v rozsahu který koalice prosadila, budou alespoň hlídat průběh jednotlivých etap rekonstrukce, aby minimalizovali případné finanční více náklady.

sy-zast

V posledních měsících ve Svitavách rezonovalo téma městské hromadné dopravy. S návrhem za Piráty a nezávislé přišel Miroslav Sedlák a zpracoval podrobnou analýzu. Jeho iniciativa, která měla primárně sloužit seniorům a lidem z periferiích Svitav, v zastupitelstvu, bohužel, neuspěla. Při schvalování tohoto záměru se většina koaličních zastupitelů zdržela a tím návrh de facto zamítla. Vzhledem k tomu, že se k zavedení zkušebního provozu jednomyslně přihlásila i dopravní komise, je nepochopitelné, že většina zastupitelů tuto věc nepodpořila. Díky několika anketám Pirátů a nezávislých mezi svitavskými obyvateli je jasné, že tuto iniciativu obyvatelé Svitav a přilehlých částí podporují. Bohužel, ani názor veřejnosti většinu zastupitelů koalice nepřesvědčil a MHD ve Svitavách se v nejbližším období realizovat nebude. I přesto budou zavedení MHD i nadále prosazovat.

Piráti na Svitavsku se aktivně podíleli na předvolební kampani Pirátů do EU, zahájili cyklus populárně vědeckých přednášek a organizovali první Novoroční pokerový turnaj. Líba Vévodová zřídila kancelář pro MS Svitavsko.

V prosinci rezignoval na mandát zastupitele Miroslav Sedlák. V křesle zastupitele jej nahradí Ondřej Hapala.

Naši zastupitelé ve Svitavách plní důležitou roli opozice a nebojí se poukazovat na nestandardní dění. Budou i nadále prosazovat Pirátský program, díky kterému jsme na celorepublikové úrovni druhou nejsilnější stranou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.