Pirátský návrh na neudělení vyjímky elektrárně Chvaletice krajští zastupitelé nepodpořili

4. března 2021
Pirátský návrh na neudělení vyjímky elektrárně Chvaletice krajští zastupitelé nepodpořili

Rádi bychom se ještě vrátili k žádosti o výjimku z emisních limitů pro Elektrárnu Chvaletice. Náš návrh, aby se zastupitelstvo Pardubického kraje vyjádřilo stejně jako v případě žádosti o výjimku pro Elektrárnu Opatovice, nebyl přijat. Pro tento návrh hlasovali pouze pirátští zastupitelé a dále také zastupitelé Michal Sláma (TOP09) a František Pilný (ANO). Rádi bychom ještě jednou předložili čtenářům k posouzení argumenty, které v diskuzi zazněly.

Prvním a zřejmě hlavním argumentem odpůrců návrhu bylo, že řízení ohledně výjimky pro chvaletickou elektrárnu je v jiném stádiu než žádost pro Elektrárnu Opatovice. To je fakt, se kterým počítáme. Z našeho pohledu mělo podobné stanovisko vůči žádosti chvaletické elektrárny odsouhlasit již předchozí zastupitelstvo. Pokud tak neučinilo, chtěli jsme to napravit nyní, aby přístup kraje k oběma těmto subjektům byl jednotný.

Cílem našeho návrhu bylo deklarovat rovný přístup kraje ke všem podnikatelským subjektům a zároveň snahu kraje o zajištění kvalitního životního prostředí pro občany kraje s využitím všech stávajících zákonů a vyhlášek. Je totiž velmi těžké souhlasit s výjimkou pro velké znečišťovatele a zároveň sankcionovat drobné znečišťovatele, že v kotlech pálí, co nemají. Na tomto postoji nemají šanci nic změnit ani současné tahanice ohledně normy pro velké znečišťovatele u Evropského soudního dvora.

Druhým argumentem proti přijetí stanoviska bylo to, že neudělení výjimky může vést k uzavření elektrárny Chvaletice kvůli zvýšeným nákladům a tedy k nízkým či záporným ziskům majitelů elektrárny. To by byl problém kvůli zajištění dodávek elektrické energie pro Pardubický kraj. Zde musíme podotknout, že tento argument je z našeho pohledu lichý. Aktuálně sice rostou ceny emisních povolenek, ale zároveň rostou ceny elektrické energie. A dle předpokladů cena dál poroste především kvůli vývoji v Německu. To se během dvou let stane čistým dovozcem elektrické energie. Ještě loni, kdy byla jeho ekonomika v útlumu kvůli koronaviru, vyvezlo Německo 18 TWh elektrické energie. Během příštích dvou let se chystají Němci ukončit provoz jaderných elektráren o celkovém výkonu víc jak 61 TWh ročně. Co to udělá s cenou elektřiny a s poptávkou po ní, je snad jasné. Právě kvůli předpokládané vysoké poptávce po elektřině předpokládáme využití udělení výjimky v plném rozsahu po celou dobu její platnosti (6-8 let).

Třetím argumentem proti bylo, že si „politické zásahy“ nepřejí místní samosprávy, které snad pan radní Krčil oslovil. Nevíme, které samosprávy byly osloveny, ale problém znečištění z těchto zdrojů se týká většiny území našeho kraje a nemáme zprávy o tom, že by takto byly dotčené obce hromadně osloveny. To, že elektrárnu podporují přímo ve Chvaleticích, je možné, protože zrovna u nich náklady ve formě zvýšeného počtu karcinogenních nádorů vyváží alespoň z jejich pohledu zaměstnanost obyvatel a možné příspěvkové aktivity vedení chvaletické elektrárny.

My jsme naši argumentaci kromě výše zmíněného narovnání přístupu k jednotlivým případům opřeli též o zastupitelstvem odsouhlasenou strategii rozvoje Pardubického kraje na roky 2021 až 2027, kde je na stranách 49 a 50 v souladu se všemi dostupnými zdroji konstatováno, že emisní zatížení západní části kraje je velice vysoké. Zároveň vycházíme z dalšího zjištění z této strategie (s. 103), že nadále bude pokračovat trend přírůstku obyvatel v oblasti Hradecko-Pardubické aglomerace, což bude působit další emisní zátěž minimálně zvýšením dopravy. Proto je nutné posuzovat i stávající zdroje znečištění a snažit se využít všech možností k menší expozici této oblasti.

V neposlední řadě by přijetí tohoto návrhu podpořilo stanovisko kraje vůči Ministerstvu životního prostředí, ve kterém kraj v rámci řízení ohledně výjimky pro Elektrárnu Opatovice konstatoval, že je systémově podjatý. Na rozdílném přístupu k těmto dvěma subjektům lze konstatovat, že možná podjatý je, ale zcela nesystémově.

Ze všech výše zmíněných důvodů náš návrh předložíme zastupitelstvu Pardubického kraje znovu v případě, že Ministerstvo životního prostředí zruší napadené rozhodnutí ve věci udělení výjimky pro elektrárnu Chvaletice a vrátí věc k projednání odboru životního prostředí Olomouckého kraje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.