Pirátské poznámky z krajského zastupitelstva

27. října 2020
Pirátské poznámky z krajského zastupitelstva

Na této stránce naleznete poznámky našich krajských zastupitelů. Vždy po krajském zastupitelstvu budeme přidávat poznatky a informace našich zastupitelů, kteří vás budou informovat o nejdůležitějších bodech jednání v rámci krajského zastupitelstva. Pod tímto textem jsme vytvořili rozcestník, který vám v budoucnu umožní přepnout na jednotlivé jednání.

Poznámky z ustavujícího zasedání zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 26. 10.

ks1

Ustavující zasedání se konalo na tradičním místě v zasedacím sále zastupitelstva, přesto netradičně, protože část zastupitelů seděla na balkónech kvůli rozestupům. Přítomno bylo všech 45 zastupitelů, což se doufám stane v tomto volebním období tradicí.

Z nejzajímavějších bodů za nás Piráty vybíráme:

1) - Hejtmanem byl zvolen na další 4 roky Martin Netolický za 3PK. Gratulujeme mu a těšíme se na konstruktivní spolupráci. Jakožto opoziční strana počítáme s tím, že aby naše návrhy prošly, musí být natolik kvalitní, aby zaujaly i stávající koalici. Počítáme s tím, tuto roli hrajeme na mnoha radnicích a není pro nás problémem. Ostatně kvůli tomu nám naši voliči dali hlas.

2) - První střetnutí stávající koalice se odehrálo u počtu náměstků hejtmana. V minulém období kraj fungoval bez problémů se dvěma náměstky hejtmana. Nyní koalice protlačila náměstky tři. Trochu se divíme, že v čase, kdy prostředků ubývá a je správné šetřit, tak se šetří na opozici ale koalice jako by se tento stav netýkal. Trochu to koliduje se slovy pana hejtmana o rozpočtové zodpovědnosti. Myslíme, že koalice by neměla před sebou strkat opozici jako "živý štít ,ale sama by měla jít příkladem.

3) - Následně byli zvoleni náměstci pana hejtmana: Michaela Matoušková (33 hlasů - oblast: zdravotnictví), Roman Línek (33 hlasů - oblast: investic a kultury) a Michal Kortyš (27 hlasů - oblast dopravy). Připravili jsme návrh, který by respektoval vůli zastupitelstva a na prvního náměstka jsme navrhli velmi zkušeného pana Línka, který tu samou pozici zastával i v minulém zastupitelstvu. Vzhledem ke zkušenostem jsme dali paní Matouškovou na druhé místo a pana Kortyše na místo třetí i vzhledem k jeho kumulaci další uvolněné funkce senátora. Naši nominaci však nominanti překvapivě nepřijali a protlačili tak předem domluvené rozdělení rolí navzdory v předchozí volbě projevené vůli zastupitelstva.

4) - Následovala volba dalších radních. Zvoleni byli Pavel Šotola za KPK (41 hlasů - zcela logické ocenění jeho předchozí práce), Ladislav Valtr za ODS (33 hlasů), Josef Kozel (30 hlasů) a Miroslav Krčil (28 hlasů) oba za 3PK a nakonec Alexandr Krejčíř (27 hlasů).

5) - Proběhlo i dotazování na zkušenosti a znalosti kandidátů z jejich oblastí. Přes proklamace od pana hejtmana především nováčci nejsou ještě zcela připraveni okamžitě řešit aktuální problémy. Připravili jsme pro radu oblasti, na které by se za nás měla nyní přednostně zaměřit. Najdete je na dalším našem příspěvku. Ačkoliv si o kvalifikaci radních myslíme své, necháme jim čas a budeme hodnotit až práci, kterou snad brzy začnou odvádět. Jsme připraveni jim pomoci všemi našimi zkušenostmi. Ty se týkají především našich silných stránek: školství, IT, cestovního ruchu, sportu, dopravy i životního prostředí.

6) - Jsme rádi, že v klubech 3PK, STANu a KPK nedochází ke kumulaci uvolněných funkcí, jak sliboval pan hejtman před volbami. Bohužel to se nepovedlo se to u klubu ODS a TOP09. Myslím, že to bude přinášet zbytečné třenice. Klub ANO s naší podporou navrhnul přikládat ke zprávám rady pracovní kalendář radních Pardubického kraje, což koalice v hlasování zamítla. Musíme upozornit pana hejtmana, že jeho vysvětlení ohledně transparence je zcela mimo. Otevřené kalendáře jsou na mnoha městech naprosto samozřejmé. Není to jen nástroj transparence, ale především zjednodušení a zrychlení komunikace, který pomáhá předcházet nedorozuměním. Určitě po shrnutí spolupráce s radními během následujících měsíců tento bod opět otevřeme a pokusíme se přesvědčit koalici o jeho výhodách.

7) - Posledním bodem, kterým tyto poznámky ukončíme dvě skvělé zprávy. Kraj je účastníkem řízení ohledně výjimky pro imisní limity elektrárny Opatovice (jejíž vedení mimochodem slibovali, že o výjimku nezažádá). Budeme se určitě ptát po všech materiálech a budeme tento bod extrémně sledovat. Již na tomto zastupitelstvu odvedl ohledně dotazování odboru životního prostředí skvělou práci @Daniel Lebduška. Druhou skvělou zprávou je, že koncepce rozvoje Pardubického kraje pro roky 2021 - 2027 je stále živý dokument, který ještě bude schvalovat zastupitelstvo. Určitě přijdeme s návrhy na doplnění. Tady díky @Miroslav Seiner, že nás na tento dokument upozornil. Určitě uvítáme jakékoliv návrhy ze strany odborné veřejnosti. Dobrých nápadů není nikdy dost!

A tímto děkujeme vám, čtenářům, že jste dočetli až sem. Pokud vás příspěvek zaujal, dále nás sledujte a uvítáme taktéž jakoukoliv zpětnou vazbu jak informacím v poznámkách, tak k jejich formátu, protože dnes je poprvé píšeme jako insideři. Mějte se fajn.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.