Pardubice, 14. září 2020 - Piráti v Pardubickém kraji schválili v srpnovém hlasování krajského fóra povolební strategii, která stanovuje postup v rámci vyjednávání do nadcházejících krajských voleb. Tento dokument je pro Piráty zásadní a je veřejným závazkem kandidátů vůči členům a voličům. Strategie stanoví, že nominantem na hejtmana a lídrem ve vyjednávacím týmu je Daniel Lebduška. Piráti v Pardubickém kraji budou o koaliční spolupráci jednat nejdříve v neděli po ukončení voleb a vždy za účasti minimálně dvou členů vyjednávacího týmu.

Povolební strategie určuje složení vyjednávacího týmu. Jeho prvním členem a předsedou bude lídr krajské kandidátky Daniel Lebduška. Druhým členem vyjednávacího týmu bude zvolený zastupitel, který ve volbách získal nejvyšší počet preferenčních hlasů. V případě, že to bude lídr, pak další zvolený zastupitel v pořadí podle získaných preferenčních hlasů. Třetího člena a dva náhradníky zvolí nově zvolení zastupitelé, přičemž není podmínkou, aby se vybíralo z právě zvolených zastupitelů.

Nominantem na hejtmana je lídr krajské kandidátky, kterým je Daniel Lebduška.

Koaliční vyjednávání

O možné koaliční spolupráci budeme jednat nejdříve v neděli po krajských volbách a to za účasti minimálně dvou členů vyjednávacího týmu.

Piráti odmítají koalice s extremistickými stranami. Nevstoupíme do koalice se stranami či hnutími, které svými projevy popírají nebo ohrožují principy demokratického právního státu, Listinu základních práv a svobod, nesou historické dědictví likvidace demokracie v této zemi, šíří nesnášenlivost, odpor či diskriminaci vůči skupinám lidí - tj. zejména s KSČM, SPD nebo Trikolórou.

Jedním z podstatných a důležitých bodů je pro Piráty v Pardubickém kraji omezení hromadění veřejných funkcí na plný úvazek. Toto se týká jak Pirátů samotných, ale i potencionálních koaličních partnerů.

Součástí povolební strategie jsou i naše priority, které budeme chtít realizovat a které by měly být součástí případné koaliční smlouvy. Jde o zcela zásadní body, které mají pomoci udržet náš kraj zdravý pro lidi i přírodu a zároveň moderní. Těmito prioritami jsou:

 • Aktivní přístup k dostavbě D35 a jejím přivaděčům, aktivní komunikace s dotčenými obcemi.
 • Zrušení stavebních uzávěr pro vodní koridor Dunaj - Odra - Labe.
 • Systémové řešení podpůrných programů pro zajištění zdravotnického personálu.
 • Řešit problémy velkých znečišťovatelů ovzduší v kraji ve prospěch jeho obyvatel.
 • Obnova přirozených vodních ploch, říčních meandrů a dalších projektů pro udržení vody v krajině. Podpora projektů pro nakládání s dešťovou vodou a čištění odpadních vod.
 • Podpora malých zemědělců a zájmových spolků při prosazování konceptu udržitelného hospodářství a dále podpora obcí při obnovování mezí, výsadbě stromů, dělení velkých lánů polí.
 • Podpora centrálních nákupů pro krajské instituce.
 • Transparentní hospodaření kraje a jím zřizovaných organizací.
 • Vyšší finanční podpora místních akčních skupin (MAS) a spolků obcí, místo dotačních projektů.
 • Revize stávající pasportizace majetku a sjednocení dat.
 • Provedení finančního, majetkového a následně personálního auditu.
 • Ustavení výboru kraje pro digitalizaci.
 • Podpora obcím v oblasti IT a získávání dotací a pomoc s administrativou a účetnictvím.
 • Modernizace a vytvoření odpovídajících informačních kanálů směrem k obcím.
 • Podpora obcí při výstavbě dostupného a sociálního bydlení.
 • Podpora prevence sociálně patologických jevů na školách a v obcích.
 • Podpora a důraz na terénní a ambulantní služby oproti pobytovým.
 • Implementace nových přístupů podpory cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

Podmínky konstruktivní opoziční práce.

Pokud nebudeme součástí koalice, chceme obsadit taková místa ve výborech, komisích a dozorčích radách organizací s účastí kraje, která nám umožní přístup k aktuálním informacím o fungování kraje tak, abychom mohli v co největší míře prosazovat náš program a měli možnost zasáhnout při podezření na pochybení nebo nekalosti při správě kraje.

Naše opozice bude konstruktivní. Předkládáním připomínek a návrhů, prací ve výborech a komisích, zveřejňováním informací a aktivizací občanské veřejnosti budeme usilovat o prosazování našeho programu.

Demokraticky zvolenou Radu budeme respektovat a nebudeme se snažit za každou cenu vyvolat její odvolání, protože je pro nás důležitá stabilita kraje.

Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové Rady výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskuzí k připravovaným záměrům. V žádném případě nebudeme tolerovat Radu s účastí KSČM, SPD nebo Trikolory.

PLNÉ ZNĚNÍ POVOLEBNÍ STRATEGIE NALEZNETE ZDE