Piráti v Pardubickém kraji si zvolili nové vedení

9. listopadu 2022
Piráti v Pardubickém kraji si zvolili nové vedení

Členská základna Pirátů Pardubického kraje si na začátku listopadu zvolila nové předsednictvo tohoto sdružení. Předsedou krajského sdružení se opět stal Jiří Ducháček, krajský zastupitel a IT manager z České Třebové. Místopředsedy byli zvoleni Andrej Ramašeuski z Radhoště, Lenka Španihelová Martínková z Vápenného Podolu, Andrea Linhartová z Chrasti a Stanislav Klát z Nových Hradů. Nové krajské předsednictvo se v nadcházejících dvou letech bude aktivně věnovat přípravě na krajské volby , které se uskuteční v roce 2024.

Volby nového předsednictva proběhly elektronicky, hlasovala tak většina členů sdružení, které má napříč Pardubickým krajem 63 lidí.

Nově zvolený předseda krajského sdružení Jiří Ducháček promluvil o svých hlavních cílech ve funkci.

„Rád bych se věnoval stabilizaci a rozšíření členské základny. Kraj by měl fungovat jako dobře sehraný tým. Chceme, aby naši členové byli důvěryhodní, posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery.S tím souvisí i zviditelnění práce pirátských zastupitelů v obcích a na kraji. Našim hlavním cílem je svobodná, vzdělaná a informovaná společnost a na tom je potřeba pracovat i nadále. Doufám že se nebude opakovat doba,kdy se lidé nepotkávali osobně a spousta věcí se přesunula do on-line světa. Osobní setkání nelze nahradit a myslím si, že je potřeba se s Piráty potkat i mimo web a sociální sítě. „

Prvním místopředsedou byl zvolen krajský zastupitel a běloruský disident Andrej Ramašeuski.

„Jako člen dvou celostátních orgánů – Republikového výboru a Technického odboru, rad bych se přednostně věnoval digitalizaci a automatizaci vnitrostranických procesu, dodržování pirátské legislativy a, v neposlední řadě i mezikrajské komunikaci.“

Druhou místopředsedkyní je krajská zastupitelka a zastupitelka Vápenného Podolu Lenka Španihelová Martínková.

„V rámci PKS bych se ráda zaměřila na propojování jednotlivých místních sdruženích s předsednictvem krajského sdružení. Zásadně vnímám vnitrostranickém vztahy v rámci kraje a právě na tématu dobrých vztahů a komunikace bych se chtěla zaměřit. Společné prosazování pirátských hodnot se bez spolupráce neobejde.“

Pozici třetí místopředsedkyni získala krajská zastupitelka a metodička EU Andrea Linhartová.

„Ve svém působení v předsednictvu Pardubického kraje bych se chtěla dále věnovat a navázat již na předchozí činnost v rámci administrativy a procesu uzavírání smluv. Skloubit možnosti zaměstnávání s politickou angažovaností dobrovolníků v kraji, není vždy jednoduchá věc. O to více, když chcete dostát mnohdy oprávněným očekáváním a kritickému myšlení Pirátů, což je jedna z mnoha věcí, kterých si u našich členů vážím.“

Volbu uzavřel Stanislav Klát, který se věnuje především životnímu prostředí a oblasti sportu a nyní se stal čtvrtým místopředsedsedou Pirátů v Pardubickém kraji.

„Mým největším cílem bude normalizace pirátské značky. Především po posledních volbách do Poslanecké sněmovny mi přijde, že se s Piráty stále pojí různé nepěkné konotace a lži. Rád bych pracoval na prohlubování naši dobré pověsti a více přiblížil naše konání běžným občanům, kteří se o politiku třeba zas až tolik nezajímají.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.