Piráti v Pardubickém kraji mají nové vedení

5. listopadu 2018
Piráti v Pardubickém kraji mají nové vedení

V pondělí 5.11. byly vyhlášeny výsledky voleb nového předsednictva krajského sdružení v Pardubickém kraji. V nich se stal novým předsedou Daniel Lebduška, který byl jediným kandidátem, a vyhrál tak již v prvním kole.

Na další pozice kandidovali 4 lidé, a protože je krajské předsednictvo pětičlenné, získali pozici místopředsedy všichni, v pořadí: Filip Vařecha, Jiří Krátký, Andrea Linhartová a Martin Saifrt.

„Kandidoval jsem kvůli několika věcem, jež jsem zmiňoval na fóru ve své kandidátní řeči. Chtěl bych dál držet krajskou organizaci přátelskou, otevřenou a úzce spolupracující. Nyní jsme v situaci, kdy v hodně městech stavíme koalice a začínáme získávat reálné politické zkušenosti,“

říká ke svému zvolení novopečený předseda kraje Lebduška a dodává:

„Spousta stran nechápe, že si nás vlastně nekoupí, budou s námi muset opravdu spolupracovat, začít nám naslouchat a nepřehlížet nás. Budou na nás zkoušet své triky, které mnohým fungují už třeba 20 let - vyděsit nás zodpovědností, snažit se různými ‚přátelskými’ pakty kupovat naši přízeň a hlavně se nás budou snažit rozeštvat, kde to bude možné i zdiskreditovat.“

Důraz přitom klade právě na přátelství, otevřenost a spolupráci v rámci krajského sdružení:

„Přátelství pomůže proti rozeštvání a diskreditaci. Otevřenost pomůže proti familiérnosti a bratříčkování. Spolupráce nám pomůže popasovat se s odpovědností."

V pardubickém krajském sdružení jde tak o největší výměnu vedení za jeho historii, neboť dosud byla vždy zachovávána kontinuita, že někdo ze „starého“ vedení byl součástí i „nového“ a k obměně docházelo postupně. Nyní jsou v předsednictvu samí nováčci. Zároveň se rozšířil počet místopředsedů ze dvou na čtyři a každý z nich je z jiného regionu kraje.

Krajské město v předsednictvu zastupuje Filip Vařecha a ke svému zvolení říká:

„Děkuji všem členům krajského sdružení za projevenou důvěru. Silný mandát pro mě znamená velkou odpovědnost. Mojí prioritou je v tuto chvíli především zefektivnění komunikace a zlepšení sdílení vědomostí a know-how v rámci kraje. Rád bych proto napomohl co nejrychlejšímu zapojení pardubického krajského sdružení do vznikajícího projektu Krajských expertních týmů.”

„Chtěla bych tímto poděkovat za podporu při svém zvolení místopředsedkyní Pirátské strany Pardubického kraje. Gratuluji novému předsedovi a dalším třem místopředsedům k jejich zvolení. Nám všem současným členům i příznivcům přeji, abychom v našem kraji průběžně získávali aktivní nové lidičky,“

říká ke svému zvolení Andrea Linhartová z Chrasti a další člen nového předsednictva Martin Saifrt uzavírá:

„Jako místopředseda kraje cítím povinnost asistovat a pomáhat místním sdružením, které v našem kraji 17.11.2018 vzniknou, a stát se tak mezičlánkem mezi sdruženími a celorepublikovou pirátskou politikou. Osobně se také budu naplno věnovat blížícím se volbám do Evropského parlamentu, ve kterých věřím, že uspějeme a poprvé v historii vplujeme do evropských vod.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.