Piráti v Chrudimi vyhlašují otevřená výběrová řízení v dozorčích radách městských společnostech

20. března 2019
Piráti v Chrudimi vyhlašují otevřená výběrová řízení v dozorčích radách městských společnostech

Chrudim, 20. března 2019 - Jak jsme slíbili, tak činíme a v souladu s naší povolební strategií vyhlašujeme výběrová řízení na kandidáty pro nominace do dozorčích rad městských společností ve vlastnictví města Chrudimi. Možnost obsadit místa v dozorčích radách těchto společností je Pirátům v rámci koaličních dohod přislíbena. Pravděpodobnost volby vybraných kandidátů do funkce je tedy vysoká.

Výběrová řízení se týkají těchto městských společností:

  • Technické služby Chrudim s.r.o.
  • Městské lesy Chrudim s.r.o.
  • Sportoviště mesta Chrudim s.r.o.
  • Vodovody a kanalizace Chrudim a.s.

Náplň práce:

Informování Pirátů a veřejnosti o dění v dané společnosti

Spolupráce se zastupiteli Pirátů v Chrudimi při kontrole činnosti společnosti a vzájemná koordinace mediálního výstupu

Činnost Dozorčí rady je specifikována ve stanovách dané společnosti. Stanovy se dají dohledat např. na webu justice.cz

Každý uchazeč by měl splňovat následující:

Není stávajícím členem dozorčích ani řídících orgánů Společnosti a ani jejím zaměstnancem.

Není zaměstnancem Městského úřadu Chrudim.

Není zaměstnancem, vlastníkem nebo řídícím pracovníkem dodavatelské nebo konkurenční společnosti a ani není v žádném jiném střetu zájmu, ve vztahu ke společnosti, do jejíž dozorčí rady se hlásí.

Nemá záznam v trestním rejstříku. (v případě úspěchu ve VŘ bude nutné doložit výpisem)

Není členem ani sympatizantem jiné politické strany nebo hnutí (v případě úspěchu ve VŘ bude nutné doložit čestným prohlášením)

Co požadujeme:

Odbornost v oblasti zájmu městské společnosti, do jejíž dozorčí rady se hlásí, případně odbornost v oblasti ekonomie, práva, kontroly či komunikace

Názorovou shodu s programem Pirátů - jeho elementární znalost,

Schopnost naučit se pracovat se softwarem využívaným Piráty,

Pravidelnou komunikaci s chrudimskými zastupiteli Pirátů,

Bezúhonnost a vysokou osobní integritu,

Psychickou odolnost a odhodlanost se kontrolní práci věnovat.

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících podkladů:

Životopis

Odpovědi na otázky z dotazníku viz. níže

Čestné prohlášení pro Piráty, že se nominant zastupováním města Chrudim nedostane do střetu veřejného zájmu se zájmy osobními (V případě úspěchu ve VŘ bude nutné podepsat městem připravená čestná prohlášení a návrhy smluv o výkonu funkce s úředně ověřeným podpisem a výpis z rejstříku trestů.)

Ochota a možnost se osobně sejít s výběrovou komisí mezi 25.3. a 5.4. 2019.

Dotazník kandidáta:

  1. Do jaké dozorčí rady byste rád/a kandidoval/a?

  2. Proč se hlásíte do dané dozorčí rady?

  3. Proč si myslíte, že jste vhodný/vhodná pro vykonávání funkce člena dozorčí rady v dané společnosti?

  4. Jakým způsobem hodláte ve funkci pracovat? Jaké cíle si stanovujete pro svou funkci v dozorčí radě? Na jakou oblast činnosti společnosti se chcete v rámci dozorčí rady zaměřit?

  5. Jaké máte zkušenosti z oblasti správy majetku, řízení podniku, ekonomie, kontroly nebo práva? *

Termín nástupu: Ihned po zvolení do funkce valnou hromadou společnosti

Přihlášku včetně příloh lze podat elektronicky na email pavel.stepanek@pirati.cz do neděle 24.3.2019, 23:59.

MS Chrudimsko si vyhrazuje právo termín podání prodloužit a právo výsledek výběrového řízení zrušit bez udání důvodu. Složení výběrové komise bude brzy zveřejněno v tomto vlákně.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.