Olga Richterová a Ondřej Dostál v Pardubickém kraji

24. července 2021
Olga Richterová a Ondřej Dostál v Pardubickém kraji

Ve čtvrtek 22.7.2021 navštívila Pardubický kraj pirátská poslankyně Olga Richterová a odborník na oblast zdravotního práva JUDr. Ondřej Dostál. Olga i Ondra jsou v našem kraji pravidelnými hosty a zajímají se o to, jak zde funguje propojení sociálních a zdravotních služeb. Tentokrát tu byli společně, a tak jsme se zaměřili na oblasti, kde se problémy obou resortů prolínají. V kraji se piráti již těmito tématy zabývají dlouhodobě a dobře nám funguje i meziresortní tým. Návštěvu Olgy i Ondry jsme proto uvítali.

Během dne jsme absolvovali cestu napříč krajem - od Svitav až po Pardubice.

Ve Svitavách jsme se setkali s ředitelkami dvou místních charit, Mgr. Vendulou Kouřilovou, která vede charitu ve Svitavách, a Ludmilou Dostálovou, ta spravuje charitu v Moravské Třebové. Obě dámy (společně se svými kolegy) s námi sdílely své zkušenosti z oblasti terénní péče. Navíc se snaží zajistit na Svitavsku i domácí péči paliativní. Jejich úsilí vypořádat se se všemi administrativními a jinými nástrahami, aby dokázaly dosáhnout cíle, působí bohužel jako boj s větrnými mlýny. Přitom je to jedna z velmi důležitých oblastí péče o naše blízké. I proto mají obě ředitelky těchto charit náš velký respekt.

Další zastávkou byla nemocnice v Pardubicích, kde se s námi setkal ředitel Nemocnic Pardubického kraje MUDr. Tomáš Gottwald a Ing. Hynek Rais za vedení Pardubické nemocnice. Za Pardubický kraj byla přítomna náměstkyně pro zdravotnictví Ing. Michaela Matoušková z hnutí STAN. MUDr. Gottwald měl připravenou prezentaci, v níž nás seznámil s aktuální situací v krajských nemocnicích, zmínil úspěchy i neúspěchy a další plány do budoucna. Řeč přišla i na nově vznikající koncept, který by měl zajistit kvalitnější a efektivnější fungování krajských nemocnic, nebo na snahu propojit fungování zdravotní péče od té ambulantní, přes akutní až po následnou. Nebyla opomenuta ani výstavba urgentního příjmu, do nějž jsou kladena nemalá očekávání. Z pohledu nemocnice asi hlavně nové a modernější operační sály. Nyní je stavba ve svých počátcích a dokončena by měla být za 2 roky.Prohlédli jsme si také nový pavilon psychiatrie v nemocnici, který by měl být otevřen v září tohoto roku.

Z Pardubické nemocnice jsme se vydali do ambulantního centra Laxus. Organizace zajišťuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby pro uživatele drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké. Svůj čas nám věnovali Mgr. Ivan Černovský a Bc. Tomáš Janků. Laxus je v poskytování adiktologické péče jediným centrem svého druhu v kraji. Zaujalo nás, jak jsou tyto služby podfinancované, přestože mohou za relativně malé peníze ušetřit společnosti velké částky, které je jinak potřeba vynakládat na péči o závislé. Přitom s jakoukoli závislostí se potýká nemalá část populace. I z tohoto důvodu je zarážející, že doporučit ambulantní péči v dané problematice může pouze psychiatr. Přiznejme si, kolik z nás by bylo ochotno navštívit psychiatra, když už bychom došli k poznání a hlavně přiznání, že jsme se stali závislými?

Cestování s Olgou a Ondrou po našem kraji jsme uzavřeli přátelským setkáním s veřejností u pirátského centra ParduPiCe. Věříme, že toto nebyla jejich poslední společná návštěva, už i z toho důvodu, že sociálně-zdravotní témata jsou velice důležitá. Je nutné služby v této oblasti více propojovat a zajistit lepší návaznost péče. Neméně důležité je i se inspirovat již z dobře fungující praxe.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.