Nové místo pro opozici v dozorčí radě pardubických nemocnic by mělo být na dosah díky Pirátům.

Nové místo pro opozici v dozorčí radě pardubických nemocnic by mělo být na dosah díky Pirátům.

Andrea Linhartová: Pardubický kraj, stejně jako zbytek republiky, se potýká s dopady na zajištění zdravotní péče a její dostupnosti. Na základě svého programu podali pirátští zastupitelé několik návrhů, které ne vždy bohužel padly na úrodnou půdu.

I to bylo jedním z důvodů, proč jsme se začali doptávat na větší detaily související s personálním zajištěním - jak je řešena personální struktura Nemocnic Pardubického kraje, a.s. (NPK) i fungování dozorčí rady (DR).

Konsensuální a detailní práce pirátů

Proč jsme se vydali cestou zjišťování detailů k fungování NPK? Nemocnice je akciovou společností a ač je kraj jediný vlastník, tak personální otázky a jiné podstatné detaily jsou v kompetenci vedení nemocnice. Pokud jsme chtěli přicházet se správnými a přínosnými podněty, bylo nezbytné prokouknout systém.

Jednáme konstruktivně i s našimi politickými oponenty

S kolegou Karstenem Sachsem, který přišel s podnětem prověření fungování DR, jsme víc než rok zjišťovali detaily a možnosti, jak zpřístupnit DR i opozici. Prošli jsme několika jednáními, abychom mohli zpracovat a předložit naše návrhy. Zaujala nás forma “německého modelu”, kterou jsme předložili spolu s dalším návrhem hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému. Po jednáních s panem hejtmanem, kdy jsme s naším návrhem “německého modelu” DR neuspěli, jsme nakonec našli shodu na možném řešení našich žádostí. Na schůzce jsme přednesli naše požadavky také radní pro zdravotnictví paní Michaele Matouškové. Při jednání jsme došli k závěru, že je nezbytné naše návrhy probrat i s vedením NPK a předsedou DR. 

Poctivé snažení přináší výsledky

Z posledního jednání s představiteli NPK, paní radní a mnou vzešla shoda, že by správným krokem bylo nabídnout jedno křeslo v DR i zástupcům opozice. Je to možná mála výhra pro opozici, která vzešla z aktivity Pirátů. Všechna jednání byla otevřená a konstruktivní a věříme, že taková bude i další budoucí spolupráce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články