Mým přáním je silné a stabilní zdravotnictví

31. října 2021
Mým přáním je silné a stabilní zdravotnictví

Zdravotnický systém zažívá těžké období, a to nejen v Pardubickém kraji. Zdravotní personál je vystaven tlaku i ze strany pacientů a upínají se na něj oči široké veřejnosti. O tomutnější je pohled na komplikovanou situaci v Nemocnici Pardubického kraje (NPK).

Z médií se dovídáme o problémech ve svitavské či chrudimské interní ambulanci, které se potýkají s nedostatkem lékařů. Nepotěšila ani zpráva o lékařské pohotovostní službě v Pardubicích, jejíž činnost je nyní omezena na několik dní v měsíci.

„Všem zdravotním pracovníkům od sester po lékaře a nemocniční personál napříč krajem bych chtěla vyjádřit velký respekt a poděkovat jim za odváděnou práci,“ říká krajská zastupitelka a členka výboru pro zdravotnictví Andrea Linhartová.

Jsou tu však problémy, které netrápí pouze Pardubický kraj, ale potýkají se s nimi nemocnice v celé České republice. Příčin proč tomu tak je, je bohužel hned několik a jejich vyřešení není záležitostí jednoho roku a některé detaily nelze řešit na krajské úrovni. Je však možné začít a to tím, aby z nemocnic personál neodcházel a tím se neutěšený stav neprohluboval. Mít v Nemocnici Pardubického kraje spokojené zaměstnance, je prvním krokem.

„Nejsem si jistá, zda otázku finančního ohodnocení lze považovat za ten hlavní podnět, který vedl k několika výpovědím, o nichž se dozvídáme v poslední době. Je tedy potřeba hledat způsoby, jak ocenit zdravotní personál za fyzicky i psychicky náročnou práci, která se počítá na stovky odpracovaných hodin během jednoho měsíce. Jednou z možností je pomoc s vyřešením problémů, vznikajících mimo nemocniční areály,“ sděluje Andrea Linhartová.

Lze nějak jinak přispět k tomu, aby zdravotní personál nemusel toliko řešit běžné organizační otázky v životě, jakým je třeba hlídání dětí v době dlouhých služeb? Mohou města a případně kraj pomoci zaměstnancům nemocnice v tomto směru, vyjít jim vstříc a zřídit prostor v místě výkonu zaměstnání, kde by bylo dětem zajištěno hlídání v době pracovního nasazení? I tato otázka padla při setkání s radní pro zdravotnictví Michaelou Matouškovou.

„Jako matka dvou dětí mám tu zkušenost, že zajistit svého potomka po 16 hodině není vůbec jednoduché. Dovedu si tak představit, jak obtížné je tento problém vyřešit pro zdravotní personál, jehož pracovní doba není běžných osm hodin denně,“ poznamenává krajská zastupitelka.

Pirátští zastupitelé se snaží v rámci jednání zdravotního výboru pokládat tyto a další otázky těm, kteří o zdravotnictví v kraji rozhodují. Jsou si vědomi, že tato oblast zajímá širokou veřejnost a mnohdy chybí relevantní informace o jednotlivých krocích vedení kraje nebo nemocnice. Mnohdy nepomohou ani webové stránky odpovědných institucí.

„Vím, že zprávy, které nevyznívají pozitivně, se sdělují hůř. Jsou však problémy, které by měly být sděleny i s tím, jaké kroky kraj či nemocnice podnikají k jejich nápravě,“ apeluje na vedení kraje členka zdravotního výboru.

Nelze však říct, že neexistují opatření, která by mohla přispět ke zlepšení situace. Vzniká například strategie rozvoje NPK, ze které jasně vychází i nutnost podpořit každou nemocnici v odbornosti v níž vyniká.

„Jedná se o pozitivní krok, který jako Piráti prosazujeme a bylo jedním z důležitým bodem v našem programu. Bohužel však o této věci příliš neví mezi veřejností. Rádi bychom tak pomohli vyřešit další problém, kterým je komunikace. Z vlastní zkušenosti vnímám vstřícnost vedení NPK, které ochotně odpovídá na námi položené dotazy. Více informací by pak měl dostat každý, kdo o ně má zájem. Pouhá diskuse na zdravotním výboru není dostačující, což však nemůžeme jako opoziční zastupitelé příliš ovlivnit. Přesto chceme přispět nápady či podněty ke zlepšení situace v krajském zdravotnictví,“ vysvětluje Andrea Linhartová.

NPK je akciovou společností a je vedena představenstvem, kdy jediným akcionářem je kraj a do dozorčí rady byli nominování zástupci koalice.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.