Miroslav Sedlák - Pirátská politika má velký progres směrem k voličům

21. srpna 2019
Miroslav Sedlák - Pirátská politika má velký progres směrem k voličům

Je Svitavákem téměř šedesát let a vstupem do komunální politiky se rozhodl měnit věci kolem sebe k lepšímu. Nejprve v rámci sdružení Naše Svitavy a následně i spojením sil se svitavskými Piráty. Nadšený sportovec a hokejový rozhodčí uznává pravidla fair play nejen na hřišti, ale také v politice, která podle něj trpí ztrátou slušnosti, lhostejností i absencí obyčejného selského rozumu.

Jak se cítíš po devíti letech v komunální politice? Vidíš v okolnostech veřejného působení za ta léta nějakou změnu?

Do politiky jsem se nikdy nechtěl příliš zapojovat, i když musím přiznat, že jsem se o dění v Čechách i ve světě vždy zajímal. Událo se tehdy ve Svitavách pár zvláštních věci a já nechtěl patřit mezi ty, kteří jen remcají u piva. A tak jsem nakonec v roce 2010 do komunální politiky vstoupil. Důvodem bylo především to, že do té doby opozice byla velmi slabá a občané mi svou podporou dali najevo, že chtějí aby bylo více slyšet i jiné názory. Od té doby se dost změnilo díky mé otevřenosti i našemu společnému tlaku na větší transparentnost v rozhodování města. Mimo jiné už pár let můžeme sledovat jednání zastupitelstva přímým přenosem. Dosáhli jsme toho, že dnes jsou dokonce už uchovávány také záznamy z jednání. Jsem přesvědčen o tom, že i dnes mám svůj okruh voličů, kteří za mnou přicházejí s podněty a problémy. Každý už ví, že můj pohled je dlouhodobě konzistentní a své priority neměním.

misedlak2

Když jsi před rokem kandidoval do svitavského zastupitelstva, figurovaly mezi Tvými prioritami poměrně ambiciózní úkoly. Mimo jiné zavedení veřejné dopravy, výstavba dostupného bydlení, snížení poplatků za odvoz odpadu pro důchodce nebo navrácení rekreačního využití Rosničky. Jak jde realizace těchto cílů?

Jak jsem uvedl, mé priority jsou dlouhodobé a vyplývají z potřeb a očekávání mnohých občanů ve Svitavách. Za devět let mého působení v zastupitelstvu konečně došlo k zastřešení zimáku, teď ještě v příštím roce zrekonstruovat technologii chlazení a budu jako dlouholetý hokejista spokojen. Rád bych se na chvíli k tomuto krásnému sportu ještě doma vrátil. Dostupné bydlení, především pro mladé rodiny, které hodlají dlouhodobě ve Svitavách žít, by mělo být nejen v gesci developerů, ale také města, které má v rukou potřebné nástroje a vlastní dokonce i vhodné pozemky. Ceny nemovitostí stále rostou a pro většinu mladých se stávají nedostupnými. Zatím se snažíme v této věci na vedení města apelovat, uvidíme jak vedení zareaguje.

Jako člen dopravní komise se spolu s kolegy snažím docílit spuštění městské dopravy. V těchto týdnech dokončují odborníci první návrhy možných způsobů jejího zavedení. Byl bych velmi rád, kdyby se příští rok na jaře podařilo rozjet zkušební provoz. Zejména našim seniorům, kteří ji douhodobě žádají, by to nepochybně udělalo velkou radost. Snížení poplatků se zatím přes koalici nedaří prosadit, ač si myslím, že úleva pro občany ve vyšším věku dává smysl a byla by rozpočtově zvládnutelná.

K Rosničce jen tolik: Veřejnost loni byla svědky tragédie na tomto rybníku spojené s úhynem 10 tun ryb. O příčinách nechci spekulovat, nedostatečné plnění povinností vlastníka a jistý odklon od rekreačního využití v posledních letech mohly k vysokým teplotám a nulovému přítoku přidat také svůj díl. Na základě odborného posudku byla sjednána revitalizace rybníka odbornou firmou. Letos jsou klimatické podmínky o něco málo příznivější a s využitím přírodních prvků se prozatím daří stav napravovat. Kvalita vody je taková, jakou málokdo z pamětníků pamatuje. Zde bych rád vyzdvihl práci pana Vostřela, který si právě revitalizaci vzal za svůj “životní” úkol. Držíme mu všichni pěsti. K lepšímu vyžití přispěla nová půjčovna lodiček, ale dalo by se udělat ještě pár zlepšení, zejména v okolí pláže. Alespoň část z mých priorit se tak postupně plní a to je dobře. Rád podpořím další investice do revitalizace Rosničky místo megalomanského projektu rekonstrukce krytého bazénu s dlouhodobou zátěží pro město v řádu čtvrt milardy korun.

misedlak3

Piráti a nezávislí mají ve Svitavách solidní podporu obyvatelstva, na radnici už je to slabší. Stávající nomenklatura se dopouští řady kroků, které vzbuzují otázky - v poslední době například dotační machinace při výstavbě šaten u sportovního šapitó na stadionu nebo problematické vykácení jasanové aleje. Jak bys charakterizoval situaci ve vedení města?

Naší podpory od obyvatelů si velmi cením, snažíme se jejich podněty využívat ve své práci. Podařilo se nám prosadit účast alespoň v některých komisích a výborech. Radnici ovládá koalice v čele se SPMS, která obdržela od voličů významný mandát a stále od roku 1990 posiluje své pozice. Dle mého názoru si je toho dobře vědoma, někdy mi však příjde, že naslouchat opozici nebo jen odlišným názorům považuje za nepotřebné. Jako podnikatel věci vidím v širších souvislostech, nejen ekonomických a politických. A tak vím, že být jedním z nejúspěšnějších v získávání dotací nemusí být vždy nejlepší pro budoucnost. Na obě Tvé otázky nechám odpovědět k tomu pověřené odborníky. My jsme, zejména v prvním případě, pouze poukázali na možný nestandardní postup. Ve druhém případě řeší věc inspekce životního prostředí.

Zastáváš v politice tradiční hodnoty jako je slušnost, pravdomluvnost, spolehlivost, pracovitost. Jak se taková výbava tváří v tvář často pochybným praktikám dnešních komunálních politiků osvědčuje?

Dnešní společnost, politiky nevyjímaje, trpí příznaky, které bych charakterizoval jako ztrátu slušnosti, nerespektování základních lidských hodnot, lhostejnost a potlačování selského rozumu. Do politiky se často dostávají ti, kteří za tím vidí především získání vlivu. To se týká zejména politiky na nejvyšší úrovni. Pokud bych se měl vyjádřit k komunálním politikům v našem městě, většinu z nich považuji za slušné lidi. U některých mi ovšem vadí jejich střet zájmů, a to jak profesní tak i lidský. Jestli je někdo zároveň radním a současně radou jmenovaným do funkce v městem zřizované organizaci nebo vedoucím organizační složky, pak sorry. Osobně bych nikdy nevstoupil na kandidátku jakéhokoliv subjektu do městského zastupitelstva, pokud bych cítil tento hendikep. Ale to je nejspíš věc morálky.   

Co podle Tebe současná pirátská politika potřebuje nejvíce?

Pirátská politika v současné době má velký progres směrem k voličům, tento trend je potřeba a musíme ho bez průšvihů udržet. Původní orientace na mladou generaci se zaměřením na nové technologie přinesla svoje ovoce i podporu. Jsem potěšen tím, že předsudky starší generace už jsou překonány a mnohde získává podporu, díky spravedlivé sociální politice, i od voličů starší generace. V poslední době však vnímám, ostatně jako u všech stran, absenci nových, slušných a zejména bezúhonných členů. To by mohlo přinést ještě více podpory od voličů. Piráti si dali vysoké cíle a jsem rád, že od svých priorit neustupují.    

Jako podnikatel v oboru inženýrských sítí se máš jistě co otáčet, zvláště v kombinaci s komunální politikou. Jak se dnes daří menším podnikatelům v ČR?

Malí podnikatelé neměli a nikdy nebudou mít na růžích ustláno. Budou zpravidla vždy těmi, na které má stát nejlepší bič. Ať už se to týká povinné agendy nebo odvodů. Na druhou stranu by si měli zákonodárci uvědomit, že právě usnadnění agendy a cílená podpora právě pro malé živnostníky může být důležitým barometrem celého podnikatelského prostředí. Malý podnikatel by v komunální politice měl být se svými názory vítán, stejně tak jako právník, lékař, zaměstnanec ve firmě či učitel. 

Jsi sportovec tělem i duší. Jaké máš v tomto ohledu za poslední dobu “zářezy”?

Sport mě provází celým životem a to mě vždy vedlo k fair play ve sportu ale i v životnímu stylu. Dodnes jsem činný v ledním hokeji, jako rozhodčí jsem dosud odpískal více než dva a půl tisíce utkání v různých ligách. Jezdil jsem hodně na kole a s ním poznal celou okolní část Evropy. Před dvěma lety jsem ovšem propadl golfu. Nesmírně mně obohacuje a je to sport, který má své tradice, kulturu, slušnost a skvěle fungující společenské klima. Je to prostě sport gentlemanů a už dávno ne jenom snobů. Od získání způsobilosti ke hře loni v dubnu jsem si vylepšil svůj handicap z 54 na 24,2, což je snad docela slušný “zářez”. Rád bych se v příštím roce ještě trochu posunul. Nedávám si malé cíle, ale s tímto jsem už teď spokojen. Navíc vždy při hře a pohybu na hřišti naprosto skvěle relaxuji a to je rovněž velmi naplňující faktor. Zkrátka snažím se žít naplno, občas nafotím pár snímků v přírodě na cestách. Furt se něco děje.

misedlak4

K tématu:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.