Martin Sedlák - Slovo politik se stalo sprostým, český národ se bojí rozhodovat sám o sobě

17. září 2019
Martin Sedlák - Slovo politik se stalo sprostým, český národ se bojí rozhodovat sám o sobě

Ve volném čase je basistou v punkové kapele N.V.Ú., v pracovním životě se věnuje podnikání a je radním v Moravské Třebové. V zastupitelstvu města je jediným Pirátem v koalici. Z této pozice se zaměřuje na vytváření dostupného bydlení, podporu podnikání nebo zvýšení transparentnosti radnice. Spolu s tím stíhá pravidelně organizovat koncerty a festivaly. Více se dozvíte v rozhovoru s Martinem.

Jsi starý punker, hraješ na basu v kapele N.V.Ú. a ještě k tomu radní v Moravské Třebové za Piráty. To je celkem široký záběr. Kromě toho podnikáš. Máš nějaký recept, jak si zorganizovat čas a nezbláznit se?

Bohužel nemám a je to vše dohromady velmi náročné na čas a vše nelze dělat na 100%, což není ideální stav. :)

Jak se to stane, že se z koncertních pódií vrhne člověk do komunální politiky? A co bylo impulzem pro spolupráci s Českou pirátskou stranou?

To asi není úplně přesné. Ačkoli je kapela N.V.Ú. koncertně velmi vytížená, tak stále jde jen o koníček, který tak trošku přerostl v poslání. Největší podíl času logicky zabírá moje podnikání, jelikož se pohybuji v restauračním podnikání. Nedá se říci, že bych se vrhl do komunální politiky, ale spíše jsem byl osloven tehdejším lídrem, který se v našem městě pokoušel sestavit pirátskou kandidátku, což bylo i impulzem pro tuto spolupráci. ČPS jsem po očku sledoval již delší dobu a s řadou témat či názorů jsem se ztotožňoval. To rozhodnutí tedy bylo nasnadě.

Moravská Třebová byla po mnoho let pod vlivem „rudooranžové“ koalice, reprezentované „starou gardou“, což se postupem času z mého pohledu negativně projevovalo i na chodu města v různých oblastech. Rozvinul se zde značný klientelismus, netransparentní výběrová řízení, město celkově začalo zaostávat za regionem, což je u MT obrovská škoda, vzhledem k její významné historii, zažíváme odliv mladých a kvalifikovaných lidí, chybí bydlení, pracovní místa pro kvalifikované, kultura na bodu mrazu apod.

Osobně jsem se účastnil několika výběrových řízení a mohl jsem si to empiricky vyzkoušet na vlastní kůži. Asi to nejvýznamnější bylo VŘ na ředitele kulturních služeb, kterému jsem obětoval hodně a které jsem vyhrál u výběrové komise, ale tehdejší rada města to smetla bez rozumného vysvětlení ze stolu, aby dva roky na to mohla dosadit „za zásluhy“ radní za KSČM, jelikož můj protikandidát v této pozici neuspěl, což se dalo vzhledem k jeho kvalifikaci předpokládat.

To vše bylo impulzem podpořit kandidátku ČPS v Moravské Třebové.

Jako jediný pirátský element v zastupitelstvu jsi členem vládnoucí koalice. Jak se ti vyjednává s kolegy na radnici, když prosazuješ pirátské programové priority?

Ta pozice je velmi obtížná. S jedním mandátem nezbývá než diskutovat. Nemohu říci, že by kolegové neměli pro některé z pirátských priorit uši, ale z mého pohledu není příliš přínosné prosazovat nebo prosadit jednotlivosti, ale spíše hledat koncepční řešení, což chce čas. Aktuálně se bavíme krom jiného na téma zveřejňování materiálů do zastupitelstva (což už běží), participační rozpočet (také se již rozbíhá), transparentnost výběrových řízení a zveřejňování materiálů k nim, otevřeli jsme téma klikacího rozpočtu atd.

msedlak4

Co bys rád, kdyby se ti podařilo ve městě do budoucna prosadit, jaké jsou tvé plány? Máš za sebou už nějaké úspěšné výsledky práce?

Druhou část otázky jsem asi popsal výše. Chod města bohužel není jednoduchou záležitostí a už vůbec ne pro nováčka v pozici neuvolněného radního. Je nutné řešit řadu palčivých záležitostí důležitých pro běžný chod města krom prosazování volebních priorit.

Veškeré info mám pouze z tisků do rady města a z komunikace s dalšími radními a uředníky. Chci tím říci, že vzhledem k mé vytíženosti v rámci podnikání, kapely, festivalu a rodiny, není možné se řadou témat či oblastí, kdy řada z nich není mou parketou, zabývat podrobněji. To samozřejmě není ideální, ale čas to prostě neumožňuje. Člověk by pro město musel pracovat na plný úvazek, aby to bylo podle mých představ. Mnohem větší přehled, možnosti, čas i zodpovědnost mají uvolnění kolegové.

Co se týká plánů, naše koalice vznikla na základě řady společných cílů, proto budu velmi rád, když se nám podaří prosadit společné priority, mezi které patří dostupné bydlení, lokality a startovací byty v Moravské Třebové, podpora podnikání a vznik kvalifikovaných pracovních míst, zastavení odlivu obyvatel města, oživení kultury a podpora turistického ruchu v MT, zpracování a realizace generelu dopravy, přiblížení a otevřenost radnice lidem a v neposlední řadě zlepšení hospodaření města a hledání rezerv.

Ve městě provozuješ hudební klub Duku Duku. Začátkem roku kritizovala opozice čerpání dotací na kulturu pro hudební akce v něm, protože jsi prý jako radní ve střetu zájmů. Jak to dopadlo?

Šlo o zpolitizované téma. Klub má podporu města na live vystoupení umělců téměř od začátku své existence a dokonce bývala i dvojnásobně vyšší než je tomu v současnosti, což je vzhledem k inflaci a růstu nákladů za posledních 15 let velmi smutné. Podpora města je vázána na klub a koncerty v něm, nikoli na mou osobu. Než jsem se stal radním, tak se tím vůbec nikdo nezabýval.

Hlavním kulturním subjektem ve městě jsou Kulturní služby města Moravská Třebová. Bohužel tato instituce a ani město nedisponuje žádným sálem ani podobným zařízením. Klub tedy po mnoho let supluje koncertní zařízení ve městě. Historicky spolupráce s městem vznikla tak, že majitelé přišli s nabídkou profesionálně vybaveného klubu pro konání koncertů a napříč politickým spektrem v zastupitelstvu získali tuto podporu, která trvá až do nynějších dnů.

Já jsem v klubu 12 let a za tu dobu jsem zde uspořádal nespočet koncertů profesionálních i regionálních kapel, čímž se kulturní služby s mnohamilionovým rozpočtem chlubit nemohou. Z mého pohledu je to nejlevnější možná varianta pro město ve smyslu pořádání koncertů na území města mimo letní sezónu (klub má profesionální zvukovou a světelnou aparaturu, koncerty si sjednáváme sami, vzhledem k mým kontaktům za úplně jiné podmínky než by dosáhly např. Kulturní služby, zajišťujeme sami pořadatelskou službu, personál, propagaci, prodej vstupenek apod.). Žádný jiný subjekt na území města nepořádá koncerty a ani neprojevil během let zájem pořádat koncerty v tomto rozsahu. Ono se není čemu divit, protože jde bohužel o značně prodělečnou záležitost. Bez nás by město už dávno přišlo o klubové koncerty. Jsem přesvědčen, že se touto činností významně podílíme na kulturním kreditu města a jde o velmi nedoceněnou činnost.

msedlak3

V jaké žiješ sociální bublině a jak se tví známí a rodina dívají na vývoj politické situace v ČR? Aktuálně nám zastavili stíhání Bureše a jeho rodiny…

Díky svým aktivitám bych řekl, že těch sociálních bublin je více. Ta, která mi je nejblíže, je samozřejmě kolem muziky a festivalu, který spolupořádám. Politika obecně, a to víme všichni, má velmi negativní zvuk téměř v každé sociální bublině a proto velká řada lidí, s kterými se stýkám, buď nadává, nebo politickou situaci ignoruje. Jak říká náš lídr kapely, slovo politik se stalo sprostým slovem a synonymem pro lumpa, zloděje a lháře a Bureš je dokonalým představitelem těchto slov. Je mi líto nebo mi to tak alespoň připadá, že český národ nebo jeho značná část se bojí rozhodovat sama o sobě a raději se nechá slepě vést, a to za jakoukoliv cenu či slib pseudojistot. Ono je to samozřejmě jednodušší než muset každý den o sobě a svém životě rozhodovat sám za sebe. Pravděpodobně to má velká část populace i zakódované vzhledem k minulosti a historii naší země. Jistě nemusím říkat, do kterých voličských řad tím mířím.

Jak vnímáš současnou situaci Pirátů? Preference nám podle průzkumů stále rostou, ale jsme stále limitovaní poměrně nízkou členskou základnou. Máš nějaké tipy, jak z toho ven?

Situaci pirátů vnímám pozitivně. Preference rostou, což znamená, že se daří naplňovat slíbený program či držet kurz, což utvrzuje více lidí o správnosti cesty, kterou se piráti vydali.

Ohledné členské základny si myslím, že to chce čas. ČPS je stále mladou stranou a z pohledu parlamentní politiky nováčkem a bude ještě muset ujít hodně velký kus cesty bez zásadních chyb a personálních selhání lídrů či osobností na nejvyšších postech. Já jen doufám, že v nastaveném kurzu setrvá a že se pirátům podaří do budoucna vládní koalice a že se s tím dokáží poprat, protože jde o naprosto odlišnou práci než v opozici, kdy jim bezpochyby budou vráceny údery.

Dalším důvodem je také poměrně složitý proces vstupu do strany, který ovšem není špatně, alespoň za mě. Líbí se mi, že ČPS nebere každého bez určitého prověření a že si tak kryje záda.

Pořádáš populární Fest Pod Parou, na kterém vystupují hlavně punk a hard core kapely. Jaké je poselství, které dnes na této scéně zaznívá. Změnilo se něco?

Změnilo se úplně vše. Festival má 17 let existence, svým kreditem dávno překročil region a i hranice České republiky. Návštěvníci jezdí z celé Evropy. Na festivalu vystupují kapely z punkrockové a hardcore světové špičky. Poselství je jasné – punkrock nemá hranice, neexistují bariéry mezi národy, svoboda a tolerance, stále více se prosazuje vegetariánství a veganství, odsouzení násilí a rasismu.

Fest Pod Parou je unikátní festival, ale bohužel bojujeme s návštěvností, jelikož se může zdát, že je žánrově vyhraněný, což nás velmi limituje. Nepřidává tomu ani legislativa, která se stále mění a nesmyslně přitvrzuje, a pomalu a jistě se začínáme ztrácet v papírech a kontrolách místo toho, abychom se věnovali samotnému festivalu. Je to neskutečně ubíjející a začínat s takovou akcí bez téměř dvacetiletých zkušeností by v dnešní době bylo díky všem výše uvedeným důvodům nereálné. S těmito problémy se ale potýkají všechny obory podnikání. Čelíme stále větší buzeraci ze strany státu a nic za to.

Poslední kapkou bude další vlna EET, která nás asi definitivně pohřbí. Jsme stále DIY (Do it Yourself) festival a nemůžeme si zdaleka dovolit to, co komerční festivaly. Finanční situace festivalu nám neumožňuje například pronajmout stánky s cateringem a neumím si představit pořízení pokladen na každé prodejní místo či proškolení obsluhy, jelikož i personál jsou v podstatě naši kamarádi a dobrovolníci, kteří nejsou z oboru.

Velkým nepřítelem je pro nás OSA, která nás ždíme o nesmyslné poplatky, jelikož FPP je komunitní festival a většina kapel je nezastupovaných. Nevyhneme se však malému procentu zastupovaných kapel a proto si na nás tato mafiánská organizace snaží smlsnout.

I toto vše jsou témata, která ČPS řeší, a proto mám k pirátům velmi blízko a bylo to důvodem k rozhodnutí o kandidatuře.

Je nutné však i podotknout, že se změnili i návštěvníci festivalu. Punkeři před 17 lety byli úplně jiní než dnes, ale to je na delší povídání.

msedlak5

K tématu:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.