Pirátská zastupitelka Liba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální učitelkou matematiky. Při rozhodování, zda se této profesi věnovat, jí pomohlo přesvědčení, že budoucí potenciál leží především v mladé generaci. Ve zvoleném povolání vnímala možnost jak pomoci dospívajícím nalézt cestu k tomu, aby z nich rostli sebevědomí a svobodní občané. Jako aktivní a liberálně smýšlející člověk byla v roce 1989 zakládajícím členem stávkového výboru ve Svitavách a také místního Občanského Fóra. V dalších letech se ve veřejném životě angažovala, i když ne jako aktivní politik. To se změnilo v roce 2010, kdy byla zvolena do svitavského zastupitelstva, ve kterém působí třetí volební období jako opoziční zastupitelka. Od roku 2018 je zastupitelkou za Piráty a nezávislé.

Zajímají ji různá témata a novinky a snaží se jít s dobou. I proto v jarních měsících, jež byly pro výuku kvůli covidu tak nejisté, iniciovala nad rámec svého zaměstnání online výuku matematiky napříč Pardubickým krajem. I tato aktivita byla realizována za pomoci její rodiny, která pro ni vždy byla, je a bude prioritou.

Libo, máš mnohaleté zkušenosti ve školství, jak bys popsala proces vývoje výuky?

Za dobu mého působení ve školství se toho moc nezměnilo. Systém prošel mnoha kotrmelci a inovacemi, ale princip je prakticky stále stejný. Stojí na žácích a učitelích. Ti mají vliv na vzdělání dítěte již od jeho nástupu do školy, kdy se učí číst, psát a počítat. Především učitelé prvního stupně základní školy mají můj velký obdiv, protože modelují základní kámen, a my ostatní klademe cihlu na cihlu se snahou, aby ten dům, který stojí na pevných základech, nespadl.

Jak moc zasáhla pandemie školství a výuku? Jak to vnímáš Ty osobně?

Tím, že se naše generace nikdy nemusela potýkat s válkami, hladomorem a jinými zákeřnými nemocemi, nás příchod Covidu - a s tím spojené restrikce - vykolejil. I přesto se učitelé snažili a snaží maximálně dostát svému poslání a využívají k tomu všechny dostupné prostředky i technologie. Znamená to pro ně nejen každodenní online kontakt s žáky, ale i hodiny sebevzdělávání například v IT oblasti. V období pandemie se ukázaly všechny slabiny, které byly před Covidem nepodstatné. Náročnost výuky, samostudium žáků nebo změna rodinného soužití jsou velkou zkouškou sebekázně nás všech. Ukázalo se, že sociální rozdíly mezi žáky a studenty jsou daleko více limitující pro vzdělávání, než jsme si dokázali představit. I toto je nutné bezodkladně řešit.

Kdybys teď měla přijít s návrhem, jak nastalé problémy řešit, co by to bylo?

Stanovení pravidel distanční formy vzdělávání by mělo být jednou z priorit pro autory a oponenty nově vznikajících rámcově vzdělávacích programů. Dále si myslím, že by bylo vhodné například vytvořit programy pro podporu IT znalostí a vybavení na všech školách, aby byl zajištěn jednotný základ, na který by se lidé mohli spolehnout. Pozitivní přínos vidím v tom, že takto mají možnost být vzdělávány i děti, které se nemohou z různých důvodů prezenční výuky účastnit. Je zde navíc i potenciál využívat moderní média způsobem, který je mladým blízký. Pro praktickou výuku je online forma nedostatečná. Možným řešením, které bych uvítala, je podpora zapojení lokálních firem. Již v dnešní době můžeme vidět příklady dobré praxe. Máme-li společný cíl, cesta se najde.

Jsi dvojkou na pirátské kandidátce. Co Tě vede k tomu jít do nejvyšších pater politiky?

Moje téměř celoživotní angažovanost ve věcech veřejných je kontinuální. Jsem přesvědčená, že svým racionálním pohledem a zkušenostmi nejen ze společensko-politického života a pedagogického působení vnesu praktičnost do teorie. Jsem zvyklá přijímat pozitiva i negativa, která život přináší. I proto umím být tolerantní, v daných situacích pokorná a ze všech sil pomáhající tam, kde je potřeba.

Co od Tebe mohou voliči očekávat a jaká jsou Tvá očekávání od práce poslankyně?

Pokud bych uspěla, budu delegovat post krajské zastupitelky dalšímu kandidátovi, který se shodou okolností věnuje stejné problematice. Očekávám možnost maximálního zapojení v oblasti školství a také v sociální oblasti. Jsem přesvědčená, že obě tyto oblasti spolu úzce souvisí. Každá životní etapa přináší vítězství a pády a každý občan této republiky by měl žít v jistotě, že najde pomocnou ruku.

lvevodova2