Liba Vévodová - Rebelka a Pirátka

17. září 2020
Liba Vévodová - Rebelka a Pirátka

Liba se narodila ve Svitavách a strávila zde celý život. Již v útlém věku vnímala, že pokud má člověk na kterékoliv pozici v rukou autoritativní moc, měl by jednat správně, a ne ji zneužívat. V mládí i během dospívání byla označována za kverulanta. Její nesouhlas s výkonem státního systému tak mohl na mnohé pozorovatele v té době působit. Dovolit si pouze pochybovat bylo téměř neetické, natož nesouhlasit, to už muselo být kverulantstvím.

Když ukončovala studium na gymnáziu, usoudila, že potenciál pro pozitivní změnu do budoucna je v mladé generaci, proto se rozhodla stát se učitelkou. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně a svou profesní kariéru začala, jak se říká, „od píky“. Nejdříve působila jako vychovatelka v radiměřské družině, poté učila na prvním stupni v Hradci nad Svitavou. Dospívající vzdělávala na druhém stupni základní školy ve Svitavách a nyní již pětadvacátým rokem předává své vědomosti třetímu stupni na gymnáziu tamtéž. Do politického dění vstoupila již v roce 1989, nejprve jako zakládající členka stávkového výboru, později jako jedna ze zakladatelů Občanského fóra. V současnosti působí ve Svitavách nejen jako učitelka na gymnáziu, ale také jako opoziční zastupitelka za Piráty. Kromě zaměstnání a politiky má i různé zájmy, které se podle ní se mění s věkem. Prioritu ale vždycky měla, má a mít bude její rodina. Velký zájem u ní vzbuzovaly novinky. Když se objevily počítače, pídila se po informacích o této technologii a snažila se jít s vývojem a dobou. Ráda si něco přečte, dříve to byla klasika, nyní k jejímu oblíbenému žánru patří literatura faktu, životopisy vědců, vynálezců a politiků, dějiny politiky či dějiny demokracie. Byla doba, kdy se aktivně věnovala i sportu, hlavně basketbalu.

Po uzavření škol z důvodu Covidové epidemie rozjela se synovou pomocí online výuku matematiky. Byla to forma, jak mohla něčím přispět a pomoci. Do jejích hodin se hlásili nejen studenti, které učí na gymnáziu, ale i mládež různého věku z rozdílných škol a míst kraje. Liba, jež vnímá charitu jako životní postoj, je čtyřkou a současně první ženou na pirátské kandidátce do letošních krajských voleb.

Libo, proč si myslíš, že jsi byla vnímána jako kverulant?

Nevím, zda jsem jím opravdu byla, ale vždy jsem měla za to, že by měly být dodržovány platné zákony. Když v roce 1975 byla přijata v Helsinkách dohoda, bylo její součástí i dodržování závazků lidských práv. Mezi představiteli států, kteří dohodu podepsali, byli také zástupci Československa. Ti, kteří tuto dobu pamatují, vědí, že doba, v níž jsme žili, nebyla jednoduchá. Bylo pro mě velkým zklamáním, když přijatá dohoda nebyla v praxi dodržována. To byla má prvotní motivace, proč jsem se začala věnovat společenské situaci v Československu. Učitelka, také zakládající členka OF. Co tě vedlo se tak aktivně věnovat společnosti v tehdejším Československu? Mohla jsem tak podpořit mladé v jejich samostatném rozvoji. Více jsem do roku 1989, kdy přišla revoluce, dělat nemohla. Listopadové události tohoto roku byly impulsem a nadějí na změnu. Informace, které do této doby měla pouze skupina iniciativních, mě utvrdily v tom, že "teď, nebo nikdy". Byla jsem zakládajícím členem stávkového výboru ve Svitavách, poté i jedním ze zakladatelů OF tamtéž. Od té chvíle můj zájem o politické dění, a nejen u nás v republice, přetrvává.

Proč Piráti?

Po několika letech od revoluce se vývoj neubíral směrem, se kterým bych souhlasila. Tehdy jsem se rozhodla zapojit více do komunální politiky. Jako nezávislá jsem se stala na dvě volební období svitavskou zastupitelkou. Nyní působím v zastupitelstvu již třetím volebním obdobím, rozdíl je v tom, že je to současně mé první za Pirátskou stranu. Členkou Pirátů jsem od roku 2017 a je to první strana, do které jsem kdy vstoupila. Byla jsem již hotový a názorově vyhraněný člověk s tím, že jinou alternativu jsem na domácí politické scéně neviděla. Piráti podle mě shromažďují odborníky, z nichž vyrůstají úspěšní politici, kteří pak mohou pomáhat v občanské sféře. Politiku chápu jako službu, která má vznikat z občanské potřeby.

Jsi kandidátkou do krajského zastupitelstva, co jiného bys tam chtěla přinést?

Do krajského zastupitelstva kandiduji s tím, že i zastupitelé z kraje by měli být více propojení s běžným občanem tak, aby se zastupitel stal partnerem pro občany ve svém okolí.

Co bys chtěla vzkázat závěrem, na co jsme se nezeptali?

Aby nikdo z nás nezapomněl, že svobodné volby nejsou samozřejmostí, ale výsadou demokracie.

lvevodova4

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.