Líba Vévodová - Piráty brzdí zbytečná skromnost

24. července 2019
Líba Vévodová - Piráty brzdí zbytečná skromnost

Pirátská zastupitelka ve Svitavách Líba Vévodová vstoupila do politického dění již v roce 1989, nejprve jako členka stávkových výborů, později Občanského fóra. Celý život se věnuje sociální problematice a práci se studenty, charitu vnímá jako životní postoj. K Pirátům vstupovala již jako hotový a názorově vyhraněný člověk, s tím, že jinou alternativu na domácí politické scéně neviděla. Piráti podle ní neshromažďují politiky, ale odborníky, kteří pak mohou pomáhat v občanské sféře. Politiku chápe jako službu, která má vznikat z občanské potřeby.

Jak bys popsala genezi vzniku spolupráce Pirátů a nezávislých ve Svitavách a jak ji zpětně hodnotíš?

Jako zastupitelka jsem na radnici třetí volební období. První dvě období jsem úspěšně kandidovala za nezávislé sdružení Naše Svitavy (což znamenalo vždy posbírat zhruba 1200 podpisů od voličů, že s naší kandidátkou souhlasí). S Piráty jsem se seznámila před čtyřmi lety a jejich názory byly pro mě pokračováním budování slušné společnosti. Na kandidátku do parlamentu jsem vstupovala již jako členka strany a myslím, že jsem i já pomohla k tomu, že máme poslance z Pardubického kraje. Slíbila jsem sobě i Pirátům, že v komunále postavím spolu s nezávislými stranickou kandidátku. To se podařilo a Piráti sedí ve svitavském zastupitelstvu. Spolupráce je dobrá, jen někdy chybí čas.

lvevodova2

Na svitavské radnici působíte jako hlídací psi. Jak se vám spolupracuje s politickou konkurencí a jak se k pirátským aktivitám staví? Jak vás vnímají občané?

Nemyslím si, že být hlídací pes je náš hlavní úkol, i když nám někteří občané přisuzují pouze tuto roli. Náš volební program byl natolik dobrý a propracovaný, že plnění některých našich návrhů za nás úspěšně realizuje politická konkurence, čili koalice. Pro koalici jsme početně nevýznamní, ale vzhledem k našemu pracovnímu nasazení mají obavy z otvírání kauz, které měly zůstat jen mezi zúčastněnými stranami.

Jako červený hadr na býka můžete fungovat v případě starosty Šimka. Jen za poslední dobu jste upozornili na dotační šarádu s výstavbou šaten u šapitó na městském stadionu. Nyní je zde problém s neodborným a hlavně zbytečným vykácením aleje čtyřiceti jasanů. Můžeš nám v krátkosti obě kauzy a starostovu roli v nich přiblížit?

Možná tak i fungujeme, ale proč to tak je, nevím. 90% usnesení schvalujeme spolu s koalicí. Je pravda, že mu jeho pozici nikterak neusnadňujeme, ale koneckonců - on nám tu naši také ne, i když jsme mu při povolebním vyjednávání nabízeli pomocnou ruku. Kauzou Šapitó se kolegové zabývali již v minulém volebním období. Neustále jsme žádali objasnění jednotlivých kroků. Starosta je ten, kdo je zodpovědný za chod radnice a je ze své funkce především zodpovědný občanům. Na problém kácení ve městě a špatnou práci ohledně životního prostředí upozorňuje odbornice formou občanské iniciativy. Jsme stejného názoru, a pokud jí budeme vyzváni, jsme ochotni jakkoliv pomoci. Upozorňujeme průběžně na problémy a nabízíme i řešení. Zatím s malým úspěchem, ale i tak se podařilo hodně.

lvevodova3

Jak vnímáš potenciál Pirátů do krajských voleb napřesrok? S čím byste chtěli voliče nadále oslovovat?

Zatím se potenciál Pirátů vyvíjí z mého pohledu velice dobře. Pokud se stále budeme držet pirátských zásad (býti slušným, vstřícným, pracovitým …), máme velkou šanci ve volbách výrazně uspět. Jak se oslovují voliči? Není to jen o tom být vidět, jde především o to, aby byla vidět naše práce pro občana. No, a pak tu práci umět prodat. A to se nám, bohužel, ještě stále příliš nedaří. Možná nás brzdí zbytečná skromnost.

Současná politická situace v České republice v lecčem připomíná Kocourkov. Jaký je tvůj názor na mocenský pakt Zeman/Babiš a vyústění otázky evropských auditů ke střetu zájmu předsedy vlády?

Nevím, jestli smutek nad stavem České republiky se může vydávat za názor. Lid chtěl, lid má. Podpora, kterou dostali oba pánové ve volbách, je neuvěřitelná. Stejně jako jejich politická cesta. Opírat své setrvávání ve funkcích o podporu komunistů, o občany, které si kupuji za státní peníze, o voliče, kteří fandí hrubosti a urážkám, je podle mého názoru projev obrovské malosti. Překvapuje mě, že volič ANO pomluví souseda, že ukradl cihly na dům, a pak jde hodit volební hlas někomu, kdo zneužívá systém ve velkém.

Co bys chtěla vzkázat závěrem, na co jsme se nezeptali?

Aby nikdo z nás nezapomněl, že svobodné volby nejsou samozřejmost, ale výsada demokracie.

lvevodova4

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.