Lenka Španihelová - chci být prostředníkem mezi sociálními službami a krajskými politiky

21. prosince 2020
Lenka Španihelová - chci být prostředníkem mezi sociálními službami a krajskými politiky

Se stala předsedkyní krajského výboru pro sociální politiku a neziskový sektor. Tento výbor, jako většinu odvětví v příštím roce, čekají složité a těžké časy. Kdo je Lenka Španihelová? Proč se nechala zvolit do funkce předsedkyně a co od ní můžeme očekávat? To vše se dozvíte v tomto rozhovoru.

Kdo je Lenka Španihelová?

Pracuji jako sociální pracovnice v sociální firmě Výměník, kterou provozuje spolek Péče o duševní zdraví. Zaměstnáváme lidi se zdravotním znevýhodněním, především s duševním onemocněním. Kromě pracovního vytížení jsem také matkou dvou malých dětí, snoubenkou mého nastávajícího muže, čerstvě i venkovankou a nadšenou zahradnicí. Jsem také krajskou zastupitelkou, členkou sociální komise města Pardubic a nově zvolenou předsedkyní krajského výboru pro sociální politiku a neziskový sektor.

Byla jsi zvolena do role předsedkyně výboru pro sociální politiku a neziskový sektor v Pardubickém kraji. K čemu tento výbor slouží? Jaké má kompetence?

Sociální výbor má právo předkládat zastupitelstvu svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo však nemá povinnost se předloženými návrhy zabývat. Výbor může shromažďovat podklady a případně navrhnout řešení pro danou problematiku. Členové výboru jsou odborníky ve svém oboru, přicházejí většinou z praxe a znají práci v terénu. Očekávám, že budeme jakousi spojkou mezi sociálními službami a krajskými politiky.

krzastup

Jak se stane, že se člověk nechá zvolit do takovéto role?

Už moje první brigáda byla práce pečovatelky v Domově pro seniory, postupně jsem přešla na oddělení pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Během studia sociální práce v Praze jsem pracovala v České Alzheimerovské společnosti v oblasti respitní péče - docházela jsem do rodiny, které jsem tak odlehčovala a pomáhala nabrat síly. Vidím velký význam v terénních a ambulantních sociálních službách.

Po ukončení studia jsem čtyři roky pracovala jako ředitelka sociální firmy Maturus, kterou zřizuje Nadace Jedličkova ústavu. Tam jsem poznala jak náročné je řídit neziskovou organizaci.

V Pardubicích jsem potkala svého partnera, za kterým jsem z Prahy odešla a založili jsme zde rodinu. Během rodičovské dovolené jsem dobrovolnicky uspořádala sbírku pro uprchlíky. Navázala jsem kontakty s organizacemi, které pracují s ohroženými rodinami a spolu s kamarádkou pro ně už čtvrtým rokem děláme sbírku vánočních dárků na míru a také sbírku školních potřeb. Můj partner pro tyto děti pořádá příměstský tábor, tam funguju jako svačinářka. :)

Když jsem v roce 2014 přišla do Pardubic, marně jsem po Pirátech pátrala. Pak přišly brzy po sobě děti a myšlenka na aktivní vstup do politiky se ozvala znovu v roce 2018, kdy jsem k Pirátům vstoupila. Kandidovala jsem do zastupitelstva města Pardubic, kam jsem byla zvolena. Mým stěhováním z Pardubic mi zastupitelský mandát automaticky zaniknul.

Letos jsem kandidovala do krajského zastupitelstva ze šestého místa, byla jsem zvolena zastupitelkou a díky mým zkušenostem mě náš zastupitelský klub nominoval na předsedkyni tohoto výboru. Krajské zastupitelstvo 15. prosince mou nominaci potvrdilo a stala jsem se tak předsedkyní krajského výboru pro sociální politiku a neziskový sektor.

Přebíráš předsedání tohoto výboru. Jak osobně vnímáš v našem kraji práci svých předchůdců a krajského sociálního odboru, který již několik let vede pan Šotola?

V našem kraji je v sociální politice spousta věcí, které jsou dobře nastavené a rozjeté. Dostávám zpětné vazby z různých služeb a neziskovek, že jsou s panem radním v kontaktu a komunikace je věcná a konstruktivní.

Na prosincovém zastupitelstvu jsme řešili problém, do kterého se sociální služby dostaly kvůli krajskému rozpočtovému provizoriu. Pro sociální služby to bude znamenat, že peníze, které jim chodily na přelomu ledna a února, dostanou nejspíš se zpožděním. V ohrožení tak budou lednové mzdy a únorové budou posunuty. Je to paradox, protože se konečně v minulém roce podařilo domluvit tříleté financování služeb. Dříve se sociální služby financovaly po roce a nikdo nevěděl, jestli na tyto peníze dosáhnou.

Kvůli koronakrizi se situace opět vrací tam, kde byla před lety, a sociální služby si opět nejsou jisté svým financováním. Volala jsem si se službami napříč krajem a ředitelé mi sdělili, že jsou na to zvyklí a budou to řešit kontokorenty a různými půjčkami. Služby tak mají problém s platbou odvodů, za nedodržení termínů jsou následně sankcionovány.

Tuto situaci jsem nastínila panu Šotolovi a ten mi sdělil, že situaci řeší i s mým pirátským kolegou Filipem Mezerou. Povedlo se mu na radě sjednat, že hned po únorovém krajském zastupitelstvu, kdy pravděpodobně bude odhlasován nový rozpočet kraje, by finance měly být vyplaceny v nejbližším možném termínu. K posunutí platby tak dojde o 2- 3 týdny, nikoliv o 7 -8 týdnů.. I to situaci pomůže - alespoň únorové mzdy, tak budou vyplaceny včas.

Na druhou stranu vnímám, že v různých částech kraje jsou mnohdy velké rozdíly v sociálních službách. Vždy to stojí a padá na vůli úředníků a sociálních pracovníků v obcích a městech. Ráda bych zlepšila komunikaci s městy, službami a krajskými institucemi, která může někde kulhat a to se pak také odráží v kvalitě služeb i společnosti..

lenka3

Co od Tebe v roli předsedkyně můžeme očekávat a čemu se chceš primárně věnovat?

Ráda bych propojovala náš výbor a potřeby služeb i neziskovek. Velký význam vidím v podpoře komunitní sociální práce - dát potřebným lidem vědět, jaké sociální služby existují v jejich okolí a jak je mohou využít. Výrazným tématem je také snižování kapacit ústavní péče - mluvím o podpoře postupné transformace služeb. S péčí o děti souvisí dvě témata. Jsou to podpora pěstounství a podpora rodičů a dítěte během rozvodu. Velký balík, který jsem řešila v Pardubicích a vnímám ho jako zásadní, je podpora bydlení - je mi blízká myšlenka, že bydlení nemá být přidělováno zásluhově, ale jako start a podmínka plnohodnotného života. Bez zázemí v bydlení lze těžko chodit do práce, připravit se do školy, odpočinout si.

Piráti do krajského zastupitelstva v Pardubickém kraji přivedli 3 ženy: Tebe, Libuši Vévodovou ze Svitav a Andreu Linhartovou z Chrasti. Přetrvává stále podle Tebe názor většinové společnosti, že ženy nedokáží skloubit mateřství, práci a politiku? Jak to vidíš Ty?

Je to složité kvůli předsudkům, které ve společnosti jsou. Žena je stále brána jako ten pevný bod v domácnosti, která se stará o rodinu a děti. Vidím, že v dnešní době se tento pohled mění. Pokud dokáže partner nebo blízká osoba pomoci v rodině, pohlídá děti a třeba i uklidí, tak se ženám - matkám uvolní ruce a mohou se věnovat politice. Tímto vyzývám jak muže, tak další blízké osoby v rodině, aby dali ženám podporu a prostor se věnovat politice. Sama narážím na obavy příbuzných, zda se zvládnu starat o děti a domácnost, když budu v politice. Nese to pochyby, nejistotu a určitý vzdor - že musím všechno zvládnout.

Mužů je v politice víc, ale tento trend se mění. Ženy do politiky vstupují a jsou aktivní. Přinášejí jiný pohled na věc, vidí fungování společnosti odlišně, znají své město z jiného pohledu. Mám radost z každého aktivního nadějného politika i političky. Věřím, že cesta ostrých loktů z politiky postupně mizí.

Co bys čtenářům vzkázala závěrem?

Myslím na všechny, kteří jsou na Vánoce sami. Na ty, pro které není čas Vánoc tak veselý, třeba proto, že nemají s kým být. Na ty, kteří jsou opuštění nebo nemocní. Letos to bude ještě obtížnější, tak se rozhlížím kolem sebe a vidím spoustu dobrých věcí, které se dějí, a to mi dává naději. Přála bych si, abychom tuto naději sdíleli a těšili se společně na lepší časy, které nepochybně přijdou. Prožijte Vánoce pokud možno v klidu a pohodě se svými nejbližšími.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.