Filip Mezera - Analytik a trenér

23. září 2020
Filip Mezera - Analytik a trenér

Filip pochází z Jablonného nad Orlicí. Po absolvování gymnázia v Žamberku získal doktorát v systémovém inženýrství a informatice. Během studia se vrátil ke své oblíbené historii a obor historicko-literární studia zakončil bakalářskou zkouškou. Dnes pracuje jako datový analytik ve finančních institucích.

Ve dvaceti letech se přestěhoval do Sezemic, kde bydlí s rodinou dodnes. Zde se aktivně zapojuje do společenského a sportovního dění, průběžně vystřídal role hráče, sekretáře fotbalového oddílu i hospodáře celé tělovýchovné jednoty. Nyní trénuje mladé fotbalisty od tří do devíti let a řeší dotace pro TJ.

Zajímá se i o charitativní a dobrovolnickou činnost. Pravidelně daruje krev a letos byl oceněn Zlatým křížem 3. třídy Českého červeného kříže za osmdesát odběrů. Také svými aktivitami podporuje Debru (pomoc lidem postiženým nemocí motýlích křídel) a Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Sám je veden v registru dárců kostní dřeně.

Pokud mu díky všem těmto činnostem zbyde čas, tráví jej nejradějii cestováním s rodinou. V cizině patří mezi jeho nejoblíbenější destinace Řecko se svými památkami a krásným mořem, v Čechách nedá dopustit na Třeboňsko nebo skály a přírodu v okolí rodného města.

Politikou se zabývá od roku 2014, kdy kandidoval do zastupitelstva Sezemic za sdružení Nezávislí Sezemic a obcí. Napoprvé to nevyšlo, ale v roce 2018 byl za stejné sdružení již zvolen – to už jako člen Pirátské strany. V současné době je dvojkou na kandidátce Pirátské strany do krajských voleb. Na starosti má sportovní gesci.

Filipe, co tě vlastně přimělo stát se politicky aktivním?

Často jsem překračoval tu pomyslnou hranici mezi soukromým a veřejným prostorem. Původně jako funkcionář tělovýchovné jednoty, následně i v jiných rolích. Proto pro mě vstup do místní politiky neznamenal nic nového. Na vyšších úrovních mě pak fascinuje množství prázdných frází, kterými je česká politika zaplevelena. Proti tomu stojí minimum návrhů funkčních řešení. To bych chtěl změnit.

Proč sis vybral právě Piráty?

Na Pirátech se mi líbí, že jsou stranou vzniklou odspodu. Nejsou závislí na penězích od bohatých sponzorů. Díky tomu nemusí jejich zájmy brát při rozhodování v potaz. Chyby se samozřejmě stávají, ale Piráti mají mechanizmy, aby se neopakovaly.

Během nouzového stavu jsi byl hodně aktivní. Můžeš nám svou činnost popsat?

Spolu s pardubickými Piráty jsme přemýšleli, jak pomoci. Každý z nás ale umí něco jiného, takže jsme nakonec usoudili, že se každý přidá k té iniciativě, ke které má nejblíže. Někteří tak tiskli na 3D tiskárně a následně kompletovali čelní štíty (těch jsme nakonec vyrobili a darovali přes 650 kusů), další organizovali společně s pardubickými skauty šití roušek atd. Já se zapojil do skupiny Covid19cz (původně označované jako „Data proti Covid19“) do projektu eRoušky. Zpočátku jsem měl na starosti celé testování aplikace včetně organizace týmu a zaškolování nových lidí. To po nějaké době převzali větší odborníci a já se soustředil primárně na vyhodnocování zkušebních testů z výrobních i administrativních podniků. Využití eRoušky nakonec nebylo tak velké, ale rozhodně je to technologie, která může do budoucna pomoci. Aplikace se ještě vylepšuje a vyvíjí, já se bohužel dalšího vývoje díky nedostatku času již neúčastním. Přesto pro mě zůstává zapojení do tohoto týmu úžasnou zkušeností. K tomu jsem spolupracoval i s dalšími skupinami – například na projektu Covmask či společně s Česko.digital na dodávkách počítačů dětem, které k nim neměly přístup. Tam však již mé zapojení nepřesáhlo několik málo dní.

Tvou gescí je sport. Jaký je váš pohled na tuto problematiku?

Mým cílem není podpora vrcholového sportu, ale právě to, aby mohlo sportovat co nejvíce lidí – a hlavně dětí. Proto bychom chtěli prosazovat co největší dostupnost hřišť a sportovišť. Zároveň se snažíme přistupovat komplexně i k dalším projektům v rámci dopravy či diverzity krajiny, kde je možné připravit jako jednu část projektů i jejich sportovní využití. Chtěli bychom náš kraj představit jako místo pro trávení volného času, kde si přijdou na své jak příležitostní, tak každodenní sportovci.

fmezera3

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.