Efektivní třídění odpadu, sběrné dvory a kompostárny pohledem našich kandidátů

14. září 2021
Efektivní třídění odpadu, sběrné dvory a kompostárny pohledem našich kandidátů

Odpady - nekonečné téma, které musí řešit každá obec. Své o tom vědí i Aleš Nunvář a David Šimek. Jak se liší odpadová politika v jejich obcích? A co naopak mají společného? To můžete posoudit v našem rozhovoru.

  1. Kolik obyvatel má Vaše obec a kolik tun odpadu řešíte?

Aleš: Chrudim má cca 23 tisíc obyvatel a ti vyprodukují kolem 8.000 tun odpadu ročně. Po odečtení tříděných složek a odpadu ze sběrného dvora nám zbyde asi 4,5 tisíc tun směsného odpadu (SKO).

David: Příluka má necelých 200 obyvatel a kolem 16 domů a chalup využívaných převážně k rekreaci. Loni tedy bylo z naší obce odvezeno 35,36 tun směsného odpadu.

  1. Co považujete za největší problém Vaší obce?

Aleš: Právě to vysoké množství SKO. Nová odpadová legislativa nás nutí naučit občany více třídit a tím zmenšit objem SKO. Chrudim má jeden vlastní sběrný dvůr, to však nestačí. Celkově se v oblasti odpadů v minulých deseti letech u nás dost zaspalo, takže máme co dohánět.

David: V Příluce se lidé poměrně dobře naučili třídit. Určitá potíž je s ukládáním a svozem nebezpečného a velkoobjemového odpadu, konkrétně s ojetými pneumatikami. Ty nám občané dávají ke svozům, přestože je informujeme o možnosti jejich odevzdání prodejci při nákupu nových. Obec tak vynakládá nemalé finance na jejich likvidaci.

ales1

  1. Jak plánujete vyřešit nastávající konec skládkování?

Aleš: Projektujeme velký sběrný dvůr, který bychom chtěli během 5 let vybudovat. Cílem je zlepšit třídění, zmenšit zbytkový odpad a snížit náklady na dopravu do spalovny. Součástí bude třídící linka na plasty a papír, překládací stanice na SKO, kompostárna, velké Re-Use centrum (malé již máme) a další sběrný dvůr.

David: Konec skládkování se samozřejmě dotkne i naší obce, zejména v ceně za ukládání odpadu. Musíme se proto všichni naučit ještě lépe třídit odpad nebo nakupovat zboží s co nejmenší odpadovou stopou. Vše se sice třídit nedá, ale téma “spalovna” je na delší povídání.

david1

  1. Co byste označili jako svůj největší úspěch v oblasti odpadové politiky?

Aleš: Zavedení svozu bioodpadu. Jeho absenci jsem léta kritizoval, a tak jsem rád, že se mohu zasadit o nápravu. Nyní tak spouštíme pilotní projekt pro cca 1500 rodinných domů. Plánujeme i další kroky, například pytlový svoz plastu a papíru od rodinných domů. A hledáme řešení i pro sídliště.

David: V obci se nám podařilo vybudovat obecní kompostárnu a každá domácnost má k dispozici kompostér. Nyní ještě rekonstruujeme plochu pro umístění kontejnerů, nově zde přibude například kontejner na oblečení.

  1. Jaké máte plány do budoucna?

Aleš: Budoucnost vidím v principech oběhového hospodářství (přístup vedoucí k vytváření minimálního množství odpadu a v technologiích, které z nepotřebného materiálu vytvoří znovu využitelný). Jako příklad uvedu zařízení ERVOeco, které dokáže zpracovat organický odpad a vytvořit použitelný produkt fakticky nahrazující ropu. Se společností již jednáme o umístění zařízení v Chrudimi.

David: Obávám, co si o nás pomyslí příští generace. Pokud něco chceme zlepšit, musíme jít sami příkladem. A konkrétní řešení? Třeba více podpory vratných obalů. Líbí se mi například Chorvatsko a jeho zpětný sběr plechovek a PET lahví. Občas se jen stačí podívat kolem sebe a nevymýšlet něco, co jinde už funguje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.