Dopravní situace v kraji trpí několika neduhy

14. listopadu 2021
Dopravní situace v kraji trpí několika neduhy

Málokteré téma rezonuje mezi lidmi tak často, jako dopravní situace. O té diskutují nejen sami cestující, kteří se přepravují do škol nebo do zaměstnání, ale také řidiči osobních i nákladních automobilů. Existují však řešení, která by mohla současnou situaci zlepšit nebo alespoň následky negativních dopadů zmírnit?

Bezesporu největší problémy jsou v Pardubickém kraji na silnicích. Absence nedostavěné dálnice D35 je znát každý den a lze tak tuto komunikaci postavit na první místo pomyslného žebříčku problémů.

„Všichni víme, že cesta Litomyšlí nebo Vysokým Mýtem v době dopravní špičky je jízdou v jedné velké koloně, a to ještě nesmí dojít v tomto úseku k nehodě. Výstavbou dálnice by se tento problém měl vyřešit, ale objeví se další a na ty je potřeba se připravit. Například v Litomyšli se jedná o využití dvou pruhů stávající silnice I/35 na parkovací plochy. Ještě dříve je potřeba řešit odlehčení dopravy v obcích, které zasáhne zprovoznění prvního úseku D35. Ať už je to zmíněná Litomyšl nebo třeba Vysoké Mýto,“

říká Jiří Ducháček, krajský zastupitel a člen Výboru pro dopravu a dopravní obslužnost.

S dokončeným prvním úsekem souvisí i další problémy. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic bude první třináctikilometrový úsek budované dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů na Pardubicku zprovozněn 15. prosince. Zprovozněním úseku dojde k určitému odlehčení Pardubic, ale jelikož se nepodařilo dostavět obchvaty obcí, dochází k obavám, že si řidiči najdou cestu třeba Sezemicemi, kde je již teď doprava na hraně propustnosti. Tato obec trpí nadměrnou dopravou již několik desítek let, a k vyřešení problémů je stále notný kus cesty. Problémy nemají pouze autobusy, které se dostávají do časové prodlevy, ale v kolonách stojí hlavně řidiči automobilů. Problém by měly částečně řešit nové semafory, ale jejich efekt bude znám až poté, co se otevře nový úsek dálnice.

„Dotazovali jsme se strážníků, kteří stojí u přechodů a pomáhají v Sezemicích přejít dětem do školy, zda semafory pomohou řešit situaci v obci a oni nedokáží odhadnout, zda se něco změní. Podstatné je, že bez jejich pomoci na přechodech by mohlo lehko dojít k nějakému maléru, a to nikdo nechce. Otázkou však je, zda by strážníci nemohli být využiti efektivněji,“

popisuje konkrétní problém s dopravou Jiří Ducháček.

dop1

Navazující úsek bohužel bude zprovozněn později, a to kvůli potížím se stavbou mostu přes železniční koridor v Uhersku. ŘSD oznámilo, že patnáct kilometrů nové dálnice z Časů do Ostrova začne sloužit až na přelomu roku 2022 a 2023. V současné době došlo k dalším problémům při betonáži mostu.

„Doufám, že ŘSD bude trvat na termínu předání. Další zdržení by určitě znamenalo problémy v dopravě v kraji, a to nejen automobilové, ale i vlakové, neboť součástí budovaného úseku je i výstavba nadjezdu přes železniční stanici Uhersko a silnici III/32263. Stavbu dvě stě metrů dlouhého mostu též komplikuje a brzdí i snaha co nejvíce eliminovat výluky, ty však vznikají i tak, neboť je rekonstruován železniční koridor,“

informuje o dalším problému krajský zastupitel.

dop2

V návaznosti na rekonstrukci drážního koridoru je provozována náhradní autobusová doprava. Některé spoje v kraji nemají takovou návaznost jako jsou občané zvyklí.

„Je třeba opravdu koordinovat jednotlivé dopravce a věnovat pozornost námitkám od občanů tak, aby neklesal počet lidí cestujících vlakem a byl zachován komfort cestování. S udržením počtu lidí cestujících vlakem souvisí i naše podpora systému jednotného národního tarifu. Ten je součástí naší snahy digitalizovat a využívat moderní technologie. Lidé nemají řešit jakou jízdenku koupí a kdo komu co přeúčtuje. Navíc cestující uspoří čas a zjednoduší se obsluha celého systému,“

popisuje možná vylepšení na dráze Jiří Ducháček.

Pirátská strana mimo jiné klade v oblasti dopravy důraz na přeshraniční spolupráci, kde je v zájmu regionu využít možnosti, které nádražní doprava přináší.

„Ve výsledku tu máme přeshraniční trať se slušným potenciálem. Přinejmenším z hlediska udržitelné turistiky. Provozujeme čtyři páry vlaků v podstatě z povinnosti, i když s trochou snahy by mohly mít mnohem větší přínos. Také tu máme elektrizovanou trať, kde nejezdí ani jeden elektrický osobní vlak, přestože sousedi s Polska nám do Lichkova jezdí s moderními elektrickými jednotkami. I to je problém, kterému se chceme v krajském zastupitelstvu věnovat,“

dodává Jiří Ducháček.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.