Před volbami jsme slíbili, že ať získáme jakýkoli počet mandátů, budeme pracovat pro město. Jak se nám to daří, posuďte sami. I když jsme v opozici, což není zrovna pozice, která by nás těšila, snažíme se spolupracovat na všech úsecích a spíše projekty podpořit, ne vše brzdit a kritizovat. Proto jsem jako jeden ze zastupitelů města absolvoval kurz pro obecní zastupitele, takže jsem od ministerstva vnitra certifikován k řízení samosprávy a veřejných rozpočtů, investičního a dotačního managementu.

Podařilo se nám nastartovat jednání vedoucí k zavedení elektronického hlasovacího zařízení při zasedáních zastupitelstva města. V souvislosti s tím bylo nutné zajistit i následnou úpravu Jednacího řádu zohledňující jeho použití a umožňující streamování (přímé přenosy) z jednání.

Podílíme se na přípravě hotspotů veřejné wifi sítě ve městě v rámci projektu WIFI4EU. Tato jednotná síť je zdarma a umožnuje připojení zdarma pod jedním přihlášením po celé Evropě.

Ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi pracujeme na zlepšení příjmu DVBT-2 ve městě. To by mělo umožnit občanům lepší příjem TV signálu, bez nutnosti mít placené připojení (satelit-kabelovou televizi).

V nově zřízené městské skupině pro IT pracujeme na zapojení města do projektu Smart City. Cílem projektu je postupná digitalizace úřadu, propojenost systému s městskou kartou tak, aby karta byla co nejšířeji využitelná například v knihovně, parkovacích automatech a dalších místech. Jedním z podstatných cílů projektu je zapojení do systému otevřených měst. Zajistíme tak transparenci městských financí včetně zavedení rozklikávacího rozpočtu. I proto jsme se zúčastnili konference o Smart City v Brně a dále spolupracujeme v rámci projektu Otevřená města (více na www.otevrenamesta.cz). Tam se snažíme inspirovat a přejímat řešení již osvědčená v praxi a užitečná pro naše město.

V rámci IT komise jsme doporučili použití open source softwarového systému Golemio jako jádra systému pro Smart City. Jedná se o otevřený software, který je dostupný prakticky zadarmo oproti placeným řešením velkých firem.

Jako Piráti jsme vytvořili návrh koncepce práce s veřejným prostorem Zelené srdce pro Třebovou . Na jedné straně jde o projekt, jak zlepšit využití veřejného prostoru pomocí finančně nenáročných úprav. Podpořit zakládání minizahrádek, grilovišť , malých luk a dalších prvků, které činí město přitažlivějším pro obyvatele i návštěvníky. Na druhé straně projekt počítá s prvky participativního rozpočtování, kdy lidé sami rozhodují o tom, které projekty budou financovány. Hlavní myšlenkou projektu je aktivizace a povzbuzení občanů, aby se nebáli a měli možnost své návrhy realizovat i s podporou města. Sami jsme zvědaví, jakou odezvu tento návrh bude mít, jak ve vedení města, tak i mezi občany. První ohlasy jsou slibné.

Chceme, aby došlo k zavedení tzv. rozklikávacího rozpočtu a veřejnost měla příležitost sledovat on-line. V rámci této snahy nabízíme i naši podporu při hledání optimálního softwarového řešení tak, aby bylo pro město pokud možno bez vyšších nákladů na licence.

Navrhli jsme revizi směrnice pro zadávání veřejných zakázek, tím se snažíme předejít možným spekulacím a sporům ohledně správnosti zadání.

Při prosazování pirátských myšlenek přirozeně spolupracujeme a vyjednáváme i s ostatními zastupiteli. Jsme rádi, že se nám daří o užitečnosti pirátských principů přesvědčovat naše kolegy v zastupitelstvu i odborných komisích. Bez spolupráce bychom se neobešli a ke komunální politice prostě patří. Dlouhodobě říkáme, že nechceme být opozicí za každou cenu a myslíme, že naše dosavadní činnost to jen potvrzuje.

Za pirátské zastupitele v České Třebové Jiří Ducháček