Ve vedení MS Chrudimsko došlo k personální změně, když byl namísto odstoupivšího předsedy Pavla Štěpánka do čela místního sdružení dovolen IT expert se zaměřením na Linux Zdeněk Kubala. Ten je s dosavadní prací Pirátů na Chrudimsku spokojen, ale také vidí prostor pro zlepšení. V následujícím článku přinášíme některé z jeho ambicí a vizí, s nimiž do funkce přichází.

Zdeněk Kubala zdůrazňuje nutnost prohloubení kvality komunikace ze strany Pirátů v regionu i mezi nimi samotnými.

"Rád bych apeloval na větší zapojení obyvatel do dění v občanské společnosti, také je dobré si připomenout, že volbami odpovědnost jednotlivců nekončí. Zároveň bych se chtěl zasadit o intenzivnější propojení s našimi zastupiteli v Chrasti a Hlinsku. I Piráti v Heřmanově Městci mají na čem stavět,"

říká nový šéf místního sdružení, který neskrývá spokojenost s pirátskými výsledky v jarních eurovolbách, kdy v Chrudimi získala strana přes 14 % hlasů.

Dále hodnotí působení v největším městě regionu, kde mají Piráti rovnou dva místostarosty.

"V Chrudimi jsme dostali nejkomplikovanější gesce dopravy a investic, do nichž se koaličním partnerům z pochopitelných důvodů nechtělo. I to je příčinou, proč je progres pomalejší než bychom si sami přáli. Můžeme zmínit výstavbu druhé části obchvatu, nepopulární nucené uzávěry nebo investice do zdlouhavé revitalizace náhonu, budování skateparku či terminálu,"

říká Kubala a jedním dechem doplňuje i pozitiva:

"Plníme program otevřené radnice a pirátští zastupitelé prosadili jmenné hlasování v radě města oproti předchozí tajné volbě. Zasadili jsme se o změnu otevírací doby sběrného dvoru a zřízení re-use centra v něm. Otevřeli jsme jednání komisí pro veřejnost. Piráti si odsouhlasili pravidelná setkávání a projednávání plánovaných bodů s veřejností před jednáním zastupitelstva. Přál bych si také, aby výběrová řízení do dozorčích rad byla otevřená i u koaličních partnerů. To není tak těžké prosadit, pokud se všichni shodují na transparentním řízení města či obce."

Jako problém navzdory úspěchům vidí nízký zájem občanů o dění ve městě. Například komise rady města rozhodují o milionech, ale zájem veřejnosti je zatím nízký. Toto tvrzení dokládá svými zkušenostmi z pozice předsedy v komisi pro digitalizaci.

" Podařilo se prosadit pirátský návrh finančního narovnání účasti v komisích pro veřejnost, což je určitě přínosnější než mediálně vděčné odebrání občanství zločincům Stalinovi a Gottwaldovi. Když jsme ale u toho, chtěl bych iniciovat další průzkum vhodnosti udělení čestného občanství jiným problematickým osobám spojených s minulým režimem nebo i z porevoluční doby."

Kubalu těší, že se na Chrudimsku daří rozšiřovat pirátskou členskou základnu, přibývají noví registrovaní příznivci a drží se trend, který je stále rostoucí. Přál by si, aby místní sdružení Pirátů personálně posilovalo o odborníky a další dobrovolníky mající zájem pracovat pro místo, kde žijí.

"Je potřeba zlepšit komunikaci, informovanost o pirátských aktivitách a práci našich zastupitelů i tam, kde nemáme zastoupení. Důležité je i komunikovat pirátská témata a potenciál. Jedním z možných řešení je vytváření veřejných skupin napojených na práci jednotlivých komisí a akcentovat občanské podněty a participaci,"

přibližuje svůj pohled na věc Zdeněk Kubala.

Dalším bodem v jeho vizi je i nadále rozšiřovat pestré aktivity chrudimských Pirátů (cestovatelské nebo odborné přednášky, pirátské trhy v Chrasti, promítání svobodných filmů, besedy s pirátskými poslanci k aktuálním tématům, swap atd.) i na další obce v regionu.

"Mezi hlavní pirátské priority v kraji patří vzdělávání a důraz na komunitu a kulturu, v čemž chceme pokračovat,"

říká nový předseda.

Na závěr vybízí k názorové kontinuitě a vnitřní integritě v době, kdy popularita Pirátů stále roste a jejich potenciál se často pokouší zneužívat politická konkurence.

"Měli bychom být více důrazní a zachovat si kritický odstup k fungování úřadů, i když v nich máme zastoupení. Přestože jsme součástí vládnoucí koalice, neznamená to vždy názorové souznění. Stůjme si za pirátskými hodnotami. Ne vždy se chceme vézt s rozhodnutími, která nekorespondují s naším programem, pro který jsme byli zvoleni,"

uzavírá Zdeněk Kubala.

chrudim_lidi

foto, zdroj facebook - Kodl CR a Piráti-Chrudim