Andrej Ramašeuski - I malé obce mohou lépe digitalizovat

1. února 2021
Andrej Ramašeuski - I malé obce mohou lépe digitalizovat

Andrej Ramašeuski je odborníkem v informačních technologiích, a proto byl navržen a zvolen jako vedoucí krajského výboru pro informatiku, e-Goverment a digitalizaci v Pardubickém kraji. Andrej by v rámci výboru rád pomáhal malým obcím s digitalizací jejich agendy.

Co Tě k tomuto vedlo?

Když jsme chystali v roce 2020 pirátský program pro krajské volby, bylo jasné, že mou gescí bude IT. Po volbách se vládnoucí koalice rozhodla, že výbor pro IT vznikne. Vypadá to, jako by se současné vedení kraje inspirovalo Pirátským krajským programem, ve kterém jsme měli zřízení tohoto výboru. Mám za to, že situace v IT a komunikacích na kraji se systémově neřešila. Máme tu sice oddělení IT, které je součástí kanceláře ředitele úřadu, ale to řeší spíš vnitřní záležitosti úřadu, jako je fungování jeho systémů, ale neposkytuje služby pro obce a veřejnost. To ani není v jeho kompetenci. Toto prázdné místo by měl právě zaujmout nově zřízený výbor. Proto jsem rád, že se nám podařilo jej ve spolupráci s krajským úřadem nastartovat.

Předseda krajského výboru pro IT by měl informačním technologiím rozumět. Jaké máš s tímto oborem praxi a zkušenosti?

S komunikačními a internetovými technologiemi mám dlouholeté zkušenosti. IT jsem studoval, byť díky životním peripetiím jsem vysokou školu nedokončil. Mám ale 20 let nepřetržité praxe v tomto rychle se rozvíjejícím oboru. Spravuji sítě, weby, programuji a i jinak se věnuji této oblasti. V IT se pohybuji opravdu dlouho a díky tomu věřím, že nejsem pouhým úředníkem nebo managerem, ale plnohodnotným odborníkem se širokými zkušenostmi.

Andrej Ramašeuski

K čemu výbor IT a eGoverment slouží a co na krajské úrovni může změnit?

Výbor je pouze poradním orgánem krajského zastupitelstva, sám od sebe nic změnit nemůže. To znamená, že všechno, chci prosadit, musím zpracovat, vytvořit analýzy a předložit krajskému zastupitelstvu, které návrh může odsouhlasit. Věřím, že prosadit návrhy IT výboru z opozice nemusí být úplně nemožné, protože zde máme zástupce všech stran reprezentovaných v zastupitelstvu.

Již proběhlo naše první setkání a zdá se mi, že se nám podařilo navázat dobré vztahy, které nám v budoucnosti k prosazování našich návrhů v krajském zastupitelstvu mohou pomoci.

Vysvětli nám, co je to ten eGoverment.

E-Government je elektronická komunikace občana s úřadem. Cílem Pirátů je tento proces zjednodušit a zefektivnit. Občan by měl mít možnost řešit své záležitosti na úřadech elektronicky, zvlášť v dnešní kovidové době, kdy se lidé obávají o své zdraví, se to ukazuje jako potřebná věc

E-Goverment shrnuje naše pirátské heslo: Po úřadech mají obíhat data, ne lidé.

Co se týče samotného kraje, tak tady moc prostoru na změnu není, protože gescí, které řeší kraj přímo s běžným občanem, je málo. Vidím podstatně větší prostor v prosazování e-Govermentu v obcích, obzvlášť v těch menších. To znamená, že pokud by se nám podařilo zajistit metodickou nebo technickou podporu ze strany kraje, viděl bych to jako velký úspěch výboru.

Musíme si uvědomit, že v našem kraji existuje velký počet obcí, které nemají kvalitní web. Pokud nedokáží na své webové stránky vložit zápis ze schůze zastupitelstva, pozvánku nebo informaci o běžném dění, které v dnešní době občan právě touto cestou hledá, tak by měl kraj kraj nabídnout pomocnou ruku a funkční řešení. Toto je první věc, kterou bych rád prosadil - podpora malých obcí. Nerozumím tomu, proč existují dotační programy na budování infrastruktury cestovního ruchu nebo na stavbu dopravních hřišť, ale nedotuje se rozvoj informační infrastruktury obcí v kraji nebo podpora informační gramotnosti.

Andrej Ramašeuski

Co chceš v tomto roce prosadit, jaké máš plány?

Letos se bude připravovat pětiletá krajská strategie ICT (informační a komunikační technologie), což je soubor nástrojů ke zvyšování efektivity a uživatelské přívětivosti služeb státu, potažmo kraje. Tuto strategii bude dělat externí firma a náš výbor bude jí v tom bude určitě nápomocný.

Další věcí, která nás čeká, je celkem komplikovaný proces Digitální technické mapy. Krajům byla uložena povinnost pořídit digitální mapy území, komunikací, sítí atd. a ty následně provozovat. V tuto chvíli se musí kraje domluvit, jakým způsobem tyto mapy propojit, aby každá nebyla vytvořena rozdílným způsobem. Daný problém řešíme jako Piráti centrálně. Máme resortní tým Informatika, který zpracovává, mimo jiné, i problematiku těchto digitálních technických map, a pokusíme se mezi kraji domluvit efektivní způsob realizace.

V neposlední řadě chci - použitím otevřených technologií - ušetřit kraji finance v IT. Věřím, že se dají nalézt efektivnější a levnější systémy, které by krajské pokladně mohly ušetřit několik milionů.

Pojďme se z kraje přesunout na celostátní úroveň. Jak vidíš řízení IT na úrovni ČR?

Jedna z příznačných věcí v českém IT, zvlášť na státní úrovni, jsou neskutečně předražené a netransparentních zakázky. Například případy s dálničními známkami a rezervačními systémy na očkování proti covidu, to jsou opravdu ukázky toho, jak se to dělat nemá. Volba dodavatele a zadání nebývá často v pořádku. Nechci říkat, že se vždy primárně jedná o korupci, ale vyloučit se to nedá - má to obrovský korupční potenciál. Věřím, že problémy v IT jsou hlavně kvůli nekompetenci a neochotě spolupracovat, a často bývají zvolena drahá a neefektivní řešení. Cílem Pirátů je nalézt levnější a transparentnější varianty.

V tomto roce nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Co by se mohlo v IT a digitalizaci změnit, kdyby Piráti byli ve vládě?

Ondřej Profant bude ministrem (smích). Pokud bychom měli na starosti IT v naší republice, tak věřím, že se vnímání tohoto odvětví zásadně změní k lepšímu.

Sněmovnou prošla Digitální ústava, což je zásadní zákon české digitalizace, který garantuje občanům postupně do 5 let možnost komunikovat s úřady a státem elektronicky z pohodlí domova nebo prostřednictvím mobilního telefonu.

Dále již máme připravený strategický plán s názvem Jak digitalizovat naše úřady, který úřadům a zastupitelům v obcích představuje, jak pracovat s otevřeným softwarem a jak naopak bojovat s vendor lock-inem tak, aby z toho lidé, kteří zde žijí, měli co největší užitek.

andrej3

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.