Dnes byl na prvním ustavujícím zasedání zvolen staronový hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, PhD. Přestože pan hejtman tvrdí, že rada je v podstatě ihned připravena řešit aktuální situaci, ty nejpalčivější úkoly dostali především její nováčci. My bychom rádi, aby právě na tyto problémy byla soustředěna pozornost rady, ale i obyvatel kraje, protože se jedná o problémy dlouhodobé a přitom velmi akutní.

Zdravotnictví

Nelze začít ničím jiným než zdravotnictvím. I před epidemií koronaviru chyběl v Pardubické nemocnici personál. Primárně se jednalo o zdravotní sestry a nižší zdravotnický personál. Některá oddělení fungovala jen částečně, jindy byl nedostatek personálu kritickým faktorem v několika vypjatých situacích. V současnosti je stávající personál přetížen. Není možné, aby pomocný zdravotní personál pracoval 36 hodin v kuse, pak měl 12 hodin volno - doslova jen na vyspání - a následně těmto lidem začala další 36 hodinová směna. Doufáme, že zabere výzva vůči dobrovolníkům (zde: https://www.nempk.cz/dobrovolnici), ale to je za nás počin, který nepřinese dlouhodobé řešení. Proto žádáme radní pro zdravotnictví paní Matouškovou o vyhodnocení situace a její řešení. A to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.

Distanční vzdělávání

Druhým kritickým bodem je situace ohledně distanční výuky v krajem zřizovaných školách. Zajímá nás, jakým způsobem krajský úřad sbírá a vyhodnocuje informace o distanční výuce, která je ze zákona povinná, a především jakou poskytl podporu ředitelům těchto škol. Mnoho dětí (především ze sociálně slabších rodin) nemá svůj vlastní počítač. Další nemají žádné, či jen nedostatečné připojení na internet. V tomto ohledu má zřizovatel možnost být výrazně nápomocen řešení. To může být dle jednotlivých lokalit různé, ale právě ona možnost toto řešit napříč regionem bez ohledu na konkrétní školu je důvodem, proč by se krajský úřad měl v tomto angažovat. Jinak nám hrozí další rozevírání nůžek mezi běžnou a sociálně slabší částí populace, což nakonec zaplatíme my všichni. Upozorňujeme pana radního Kozla, že není možné spoléhat na brzký návrat dětí do škol. Naopak, nabízíme možnost sdílet s ním naše recepty, které jsme použili v městech, kde jsme zastupitelé.

Krajina a životní prostředí

Třetím úkolem bude pomoci řešit obcím potíže s povodněmi. V letošním roce bylo zasaženo povodní více jak 90 obcí našeho kraje. Z toho některé, jako třeba Dolní Ředice, opakovaně. Je nutné tomu začít předcházet. Kraj by měl obcím nejen zpětně pomáhat řešit následky povodní, jako se to děje nyní prostřednictvím dotací, ale měl by se stát centrem řešení. Ta nemusí být apriori drahá, musí být však funkční, což zajistí pouze zapojení skutečných odborníků a zároveň koordinace všech zainteresovaných stran (obcí, vlastníků nemovitostí, zemědělců a vodohospodářů). Zároveň chceme, aby kraj vyhodnotil, jak se postaví k výjimce pro imisní limity elektrárny Opatovice. Kraj si nechal zpracovat dokument, který si vyžádáme, a snad v součinnosti s novým radním panem Krčilem zapracujeme takové stanovisko kraje, které bude hájit zájmy občanů.

Sociální služby

Posledním úkolem, který však padá na zkušeného radního, je zachování co největšího počtu sociálních služeb během následujícího období. Na sociální služby nyní dopadá koronakrize podobně nebo dokonce více jak na soukromý sektor. Omezení služeb povede k nižším příjmům už tak podfinancovaného sektoru. Vzhledem k tomu, že kraj bude o prostředky dále přicházet, bude následující období kritické pro zachování rozsahu těchto služeb. Panu radnímu Šotolovi přejeme, aby to se svým týmem, který pracuje velmi dobře, zvládl.

Chceme zároveň všechny radní upozornit, že se budeme na aktuální stav i navrhované řešení na dalším zastupitelstvu plánovaném na 15. prosince tohoto roku ptát.