V dubnu se konalo zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje, kde byly projednány důležité otázky týkající se školství, zdravotnictví, infrastruktury a dalších oblastí.

Školství

Schváleny byly klíčové projekty zaměřené na zlepšení podmínek pro žáky a studenty. Rozšíření bezplatného školního stravování a finanční podpora pro 66 škol posílí vzdělávací systém kraje.

Zdravotnictví

Dodatečné finance byly přiděleny Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví a na zlepšení zdravotnických služeb v obcích. Složitou situaci ve zdravotnictví řeší naše krajská zastupitelka Andrea Linhartová.

Letiště

Bylo schváleno zvýšení základního kapitálu pardubického letiště East Bohemian Airport o 20 milionů Kč, což podpoří jeho modernizaci a rozvoj.

Další témata

Projednány byly rozpočtové záležitosti, volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové, majetkové operace, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, a revokace starších usnesení. Diskutovány byly také dotační programy v oblastech kultury, sportu, životního prostředí a regionálního rozvoje.