15. zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje

22. června 2023
15. zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje

V úterý 20. června se uskutečnilo 15. zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje. Přinášíme vám nejzajímavější témata z jednacího dne.

  • Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Naši zastupitelé se dlouhodobě věnují situaci v krajských nemocnicích. Ani našemu kraji se nevyhnula nepříznivá situace s nedostatkem lékařů, převážně internistů. Proto je potřeba posílit nábor nového lékařského personálu a zlepšit poskytované služby občanům.

Každoročně přistane v rozpočtu Pardubického kraje částka z pronájmů budov z chrudimské a pardubické nemocnice. V letošním roce vzbudilo naložení s touto částkou u pirátských zastupitelů řadu otázek. Obyčejně jsou tyto peníze převedeny zpět do rozpočtu nemocnic. V tomto roce je větší část platby z pronájmů byla ponechána v rozpočtu kraje. Naše krajská zastupitelka Andrea Linhartova navrhla vložit zmíněnou část - 4,8 milionu korun do položky stabilizace personálu nemocnic, namísto jejich ukládání do rezervy. Radní pro zdravotnictví, Matoušková s touto změnou položky nesouhlasila a trvala na převedení částky do rezervy kraje. Nicméně pirátští zastupitelé se domnívají, že je třeba najít efektivnější přístup k náboru, protože dosavadní snahy nepřinášejí očekávané výsledky.

Daniel Lebduška se dále zajímal o obtížnou situaci v interním oddělení chrudimské nemocnice. Byla mu představena opatření, jejichž cílem je obnovit provoz interního oddělení. Nový primář interny v Chrudimi vypracoval plán s deseti body, který se nyní rozjíždí. Držíme mu palce při realizaci.

Hejtman Netolický na základě naší výzvy potvrdil pozvání zástupců nemocnice na zářijové zasedání zastupitelstva, aby představili efektivní strategii pro nábor nových lékařů, sester a nezdravotnického personálu. Piráti aktivně podporují veškerá opatření, která přispějí ke zlepšení této situace.

Následně došlo k nepříjemné věci, kdy byl v rámci diskuze Daniel Lebduška hejtmanem napomenut za to, že nehovořil k věci týkající se bodu Záležitosti společnosti Nemocnice Pardubického kraje a odebral mu slovo v rozpravě.

Ke konci jednání zastupitelstva se Lebduška bránil tím, že k tomuto bodu hovořil, doložil to důvodovou zprávou k projednávanému bodu a na základě toho žádal hejtmana o omluvu. Té se mu nedostalo, protože hejtman Martin Netolický již nebyl na zastupitelstvu přítomen, protože musel odjet do Prahy na pracovní schůzku.

  • Radní Kortyš nám nemůže dodat informace

Dalším bodem jednání byla mimořádná valná hromada společnosti East Bohemian Airport (EBA). Zástupce Pirátského krajského zastupitelstva, Daniel Lebduška, se ptal na aktualizovanou strategii na roky 2023-2025, která byla projednávána na této hromadě. Bohužel, přestože slíbil radní Kortyš, že tuto strategii pošle, stále jsme ji nedostali. Odpověď, kterou jsme dostali, byla, že strategie obsahuje utajené body a není možné ji zveřejnit. „Odpovědi jsme opět nedostali. Budu se ptát i příště,“ dodává Lebduška.

  • Kolik bude stát Muzeum v Dolní Lipce?

Filip Mezera se zajímal o nákladech spojených s výstavbou muzea železnice v Dolní Lipce, které bude nabízet autentické dobové zařízení pro vlakovou dopravu a zachovalé lokomotivy. Jako zastupitelé se snažíme získat přesný přehled o očekávaných nákladech v příštích letech.

Hejtman Netolický zdůraznil, že situaci bude pečlivě zkoumat, protože se výdaje blíží k limitu, který je kraj ochoten zaplatit. Zastupitelům bude do příštího zasedání předložen projekt i s předpokládanými náklady.

  • Chceme, aby školy připravovaly žáky na nové technologie!

Filip Mezera v bodu různé položil otázku, jak se kraj připravuje na změnu ve školství a zohledňuje potřeby nových generací. Zda budeme spoléhat na kroky Ministerstva školství nebo zvolíme vlastní přístup, podobně jako Jihomoravský kraj.

Radní Kozel odpověděl na tuto otázku a zdůraznil, že situace ve školství našeho kraje je stabilní. Pravděpodobně budeme čekat na další kroky ze strany Ministerstva školství. Nicméně kraj se již nyní aktivně připravuje na příchod nové generace ve školství a její specifické potřeby. Byla domluvena schůzka, kde budou zastupitelům poskytnuta data, která bude mít odbor školství k dispozici v září, po ukončení přijímacích řízení. Na jejich základě můžeme společně vyhodnocovat efektivitu středního vzdělávání v Pardubickém kraji.

  • Kdy bude ve Svitavách Vyšší odborná škola ve zdravotnictví?

Libuše Vévodová - Piráti se ve svém příspěvku zeptala, kdy bude ve Svitavách zřízena Vyšší odborná škola zdravotnická. O této škole se již delší dobu hovoří, avšak zatím nejsou k dispozici konkrétní termíny. Radní Kozel na to odpověděl, že ředitel Střední zdravotnické školy ve Svitavách připravuje koncepci a žádost o zřízení bude v nejbližší době podána.

  • Pokuta naštěstí nebude

Zástupce Pirátského krajského zastupitelstva, Daniel Lebduška, položil dotaz týkající se smlouvy o vypořádání závazků se společností RENTEL a.s., a zároveň se zajímal o případné sankce spojené s nesprávným zveřejněním v Registru smluv.

Hejtman Netolický, odpověděl, že se jedná o věc delegovanou a chyba spočívá v úřednickém pochybení. Naštěstí žádná pokuta nevznikla, jelikož šlo o formální zrušení dodatku smlouvy.

Přejeme vám krásné prožití letních měsíců a v září opět na shledanou z krajského zastupitelstva v Pardubickém kraji.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články